Bærekraft i LOG

Les mer om hva vi i LOG gjør for å bidra til bærekraftig utvikling

Både i vår langsiktige strategi og i vår daglige drift, etterstreber vi i LOG:

  • At vår virksomhet har en minimal miljøpåvirkning, og at vi aktivt bruker vår kompetanse for å bidra til økt bærekraft i gartnerisektoren og andre forretningsområder vi fokuserer på.
  • Å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling – både lokalt og globalt
  • At vi har gode styringssystemer som sikrer gode forhold for de som jobber hos oss og med oss, og som motvirker korrupsjon.

LOG arbeider med å ferdigstille sin ESG-rapport som vil beskrive våre ambisjoner, vurderinger og tiltak innenfor ESG-området.

 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven som trådde i kraft 30. juni 2022, er opprettet for å sikre at virksomheter i Norge på en god måte avdekker og informerer eventuelle negative forhold knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av de varer og tjenester vi omsetter.

I henhold til åpenhetsloven har vi utarbeidet vår redegjørelse vedr åpenhetsloven («aktsomhetsrapport»).

Les LOGs aktsomhetsrapport her.

Den absolutte hovedtyngden av vårt sortiment produseres innenfor EU/EØS, og er basert på svært langsiktige forretningsforbindelser, der vi kjenner våre leverandører godt, og gjennom gjentatte fabrikkbesøk selv kan danne oss et inntrykk av arbeidsforhold, miljø og øvrige punker innen HMS.

 

Returordninger

LOG er medlem i returnordningene Grønt Punkt og Norsirk.

Gjennom medlemsskapet i Grønt Punkt tar LOG ansvar for vår del av miljøansvaret for emballasje og bidrar til at denne materialgjenvinnes.

Norsirk sin Elretur-ordning er en produsentansvarsordning for EE-produkter, og sikrer innsamling, sanering og gjenbruk av EE-avfall. Se vårt medlemssertifikat her

 

Sertifiseringer

LOG er godkjent leverandør i StartBANK med ID 00165070.

LOGs Startbank setifikat

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 4200 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

Last ned vårt medlemsbevis.