Bærekraft i LOG

Les mer om hva vi i LOG gjør for å bidra til bærekraftig utvikling

Både i vår langsiktige strategi og i vår daglige drift, etterstreber vi i LOG:

  • At vår virksomhet har en minimal miljøpåvirkning, og at vi aktivt bruker vår kompetanse for å bidra til økt bærekraft i gartnerisektoren og andre forretningsområder vi fokuserer på.  
  • Å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling – både lokalt og globalt
  • At vi har gode styringssystemer som sikrer gode forhold for de som jobber hos oss og med oss, og som motvirker korrupsjon.

LOG arbeider med å ferdigstille sin ESG-rapport som vil beskrive våre ambisjoner, vurderinger og tiltak innenfor ESG-området.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven som trådde i kraft 30. juni 2022, er opprettet for å sikre at virksomheter i Norge på en god måte avdekker og informerer eventuelle negative forhold knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av de varer og tjenester vi omsetter.

Som en stor grossist med svært bredt vareutvalg, har LOG et omfattende leverandørnettverk. Uansett hva våre forretningspartnere kjøper av oss, skal vi i LOG sikkerstille at de varer og tjenester de mottar er produsert i samsvar med de krav som åpenhetsloven stiller.

I henhold til loven vil vi i løpet av nær fremtid, og senest innen 30. juni 2023, publisere en årlig redegjørelse som beskriver vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger.

I henhold til åpenhetsloven har alle rett til å be om informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt i vår leverandørkjede. Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss om dette, sender du en e-post til post@log.no. Henvendelser vil normalt bli besvart i løpet av 5 arbeidsdager, og senest innen 3. uker.

Den absolutte hovedtyngden av vårt sortiment produseres innenfor EU/EØS, og er basert på svært langsiktige forretningsforbindelser, der vi kjenner våre leverandører godt, og gjennom gjentatte fabrikkbesøk selv kan danne oss et inntrykk av arbeidsforhold, miljø og øvrige punker innen HMS. 

 

Returordninger

LOG er medlem i returnordningene Grønt Punkt og Norsirk.

Gjennom medlemsskapet i Grønt Punkt tar LOG ansvar for vår del av miljøansvaret for emballasje og bidrar til at denne materialgjenvinnes.  

Norsirk sin Elretur-ordning er en produsentansvarsordning for EE-produkter, og sikrer innsamling, sanering og gjenbruk av EE-avfall. Se vårt medlemssertifikat her