Første gjennomførte fagseminar om kompostjord

Fredag den 12. februar holdt LOG sitt første digitale fagseminar om kompostjord

Med over 200 påmeldte og 190 seere på vår direktesending, er vi på LOG Utemiljø svært fornøyd med gjennomføringen.
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger angående fagseminaret og har derfor bestemt allerede booket inn oppfølgingsseminar den 26. mars 2021, der vi fordyper oss ytterligere om kompostjord, spesielt ift Lokal Overvannsdisponering (LOD) og jordas kapillære egenskaper.

Fagseminar – hva er god jord?

Tore D. Carlsen fra Norgesjord forteller om hvordan de lager Norges beste kompostjord, og om hvordan du kan bruke forskjellige resepter og blandinger under ulike forhold.

Kompostbasert jord kan deles i tre kategorier; hage-avfall basert, mat-avfall basert og slam basert. Hos Norgesjord blir kompostjorda laget av 100% organisk hageavfall. Dette for å sikre et mest mulig uniformt resultat, uten ønskede tilsatsmidler.

Naturjord

Før man starter et prosjekt er det viktig at man kartlegger jorda. Jord kan inneholde planteskadegjørere og levedyktige plantedeler fra arter det ikke er lov å spre videre. Dette er særlig aktuelt for jordmasser som er hentet fra landbruksarealer, private hager eller andre grøntarealer.

Det er derfor viktig at man sjekker naturjord også for innhold, opprinnelse, bestanddeler, jordstruktur og næringsinnhold. Man bør bestrebe å ta jordprøver når man jobber med naturjord.

Norgesjord mener at naturjord burde gjenvinnes og brukes til riktige bruksområder istedenfor å bli «dumpet». Dette kan for eksempel brukes til plenjord. Store samferdselsprosjekter kan forvalte sine jordtyper ut i fra sine unike egenskaper. – Se webinaret for mer informasjon og eksempler for gjenvinning av naturjord.


Kompostjord av hageavfall

Norgesjord lager kompostjord fra bunn av. Viktige elementer for god jord er;

Jord – kompostbaserte fraksjoner
Luft – både gjennom å sørge for innvending av oksygen, men også med porøse elementer som f.eks. biokull
Vann – viktig til vekst av plantene.

I seminaret går Tore mer inn på hvordan produksjonsprosessen fungerer hos Norgesjord og hva slags organisk hageavfall man bruker. Det tar cirka 10-14 måneder å produsere god kompostjord med et minimum av 55 grader i en periode på 14 dager. Gjennom varmebehandlingen blir det tatt liv av skadegjørende elementer, slik at de lager en ren og trygg jordblanding.

Norgesjord har grundig temperaturkontroll på komposteringen slik at de i størst mulig grad beholder nyttige mikroorganismer videre og ut i jorda.

Krav og regelverk

Erik Halstvedt – analysesjef i Norgesjord går i detaljer om hvordan jord laboratoriet hos Norgesjord fungerer. Hvordan de overvåker jorda døgnet rundt for å møte kravene til mattilsynet. Videre forteller han mer om «forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav», og hvordan Norgesjord jobber for å opprettholde kravene.

Norgesjord har produktdatablad for alle sine blandinger og er godkjent av mattilsynet.

Ønsker du mer informasjon eller vil du ha opplæring hos din bedrift? Eller vil du besøke fabrikken? Ta gjerne kontakt med oss utemiljo@log.no.

Se hele webinaret her: