GDPR og personvern

PERSONVERNERKLÆRING FOR LOG AS («LOG») LOG er opptatt av å respektere personvernet og dine personopplysninger. Vi jobber for at personopplysningene dine skal behandles trygt, og i henhold til gjeldende lover om personvern. LOG behandler personopplysninger om sine forretningspartnere. Nedenfor finner du en overordnet informasjon om personopplysninger som innhentes, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter […]

PERSONVERNERKLÆRING FOR LOG AS («LOG»)

LOG er opptatt av å respektere personvernet og dine personopplysninger. Vi jobber for at personopplysningene dine skal behandles trygt, og i henhold til gjeldende lover om personvern. LOG behandler personopplysninger om sine forretningspartnere. Nedenfor finner du en overordnet informasjon om personopplysninger som innhentes, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er LOG AS ved adm.dir.

Kontaktinformasjonen til LOG AS er LOG AS, Nedre Kalbakkvei 88, 1081 Oslo, e-post: post@log.no, tlf. 815 20 100. Org.nr.: 983 473 997. For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss.

1. Hvorfor innhenter vi personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og benytter dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Dette omfatter:

  • Besvare henvendelser som kommer inn til oss f.eks. per telefon, post, e-post eller gjennom nettside og andre digitale handelsflater. Eksempler på informasjon vi kan innhente er navn, telefonnummer, e-postadresse, arbeidsgiver, kjøpshistorikk, samt eventuelle andre personopplysninger som måtte følge med henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har behov for denne informasjonen for å bistå deg med dine behov.
  • Vi innhenter og oppbevarer e-post adresser for å kunne sende ut ordreinformasjon, markedsføring, nyhetsbrev og annen informasjon om oss. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke.
  • Håndtere opplysninger om deg som kontaktperson for kunde eller leverandør til oss. Behandlingen gjøres på grunnlag av en interesseavveining, der vi anser opplysningene som nødvendige for kommersielle formål. Informasjonen om kundens eller leverandørens kontaktperson er nødvendig for å håndtere leveranser av produkter og tjenester fra eller til LOG.
  • Rekruttering til nye stillinger. CV, søknad, attester og referanser innhentes og oppbevares. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
  • For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi gjør dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere slik informasjonen er relevant. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til samlet statistikk som ikke gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden jevnlig. Her kan du lese mer om vår bruk av informasjonskapsler (cookies)

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysninger videre til andre med mindre du har gitt ditt uttrykkelig samtykke til dette eller det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være:

  • Lovgrunnlag som pålegger oss i gi ut informasjonen
  • En avtale med deg, herunder diskusjon med f.eks. underleverandører for å kunne rådgi, planlegge eller gjennomføre leveranse av varer eller tjenester.

LOG AS har inngått avtale med ulike distribusjonspartnere, som distribuerer våre nyhetsbrev og annen markedsføring. Distribusjonspartnerne er:

  • EasyWeb Norge AS – Leverandør nettside / nettbutikk og hosting
  • Iptor Enterprise Systems – Systemleverandør ERP

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel utsending av nyhetsbrev. LOG AS har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid og sikkerhet

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

LOG skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside
For å benytte dine rettigheter kontakter du oss, enten per post eller e-post.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, setter vi pris på dine tilbakemeldinger. Eventuelt står du fritt til å klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med oss per e-post.

LOG AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.

Disse retningslinjene er sist oppdatert 20. mai 2019.