Humlevennlig blomsterløkblanding

Biologisk mangfold:

Naturen er truet. De naturlige levestedene til bier og sommerfugler har blitt redusert i de siste årene.
Du kan bidra til å redusere den negative utviklingen i ditt område ved å plante de rette vekstene.
Den nederlandske Sommerfugl- og bieforeningen har forpliktet seg til å forbedre disse forholdene.
Sammen med denne organisasjonen har vi utviklet spesielle bie- og sommerfuglvennlige blandinger som kan brukes i parker, hager og offentlige grøntområder.

 

Bie blandingen:
Blomsterløk er blant de første blomstene som kommer frem på våren, og er derfor svært viktig for bier og humler.
Spesielt krokus og anemoner er populære for sin nektar, men det er også andre sentblomstrende sorter som er attraktive for bier.
Vår utvalgte blanding vil tiltrekke seg bier og humler over en lang periode.

Inneholder Krokus, tulipaner og muscari.

Bieblanding bilde 2 Bieblanding bilde 1

 

Sommerfugl blandingen:
Sommerfuglene spiller en viktig rolle i det naturlige økosystemet som pollinatorer. Sommerfugler har høye krav til sine leveområder, og de vil kun være på steder hvor forholdene er lagt til rette.
Vår utvalgte blanding vil tiltrekke sommerfugler på slutten av våren og forsommeren.

Inneholder Allium og Nectarosxordium.

Sommerfuglblandring