Kompostcontainer

Bli kvitt planteavfall og annet organisk avfall raskt og enkelt, samtidig som du produserer din egen kompost.

LOG og Green Mountain Technology presenterer Containerbasert kompostanlegg.

Anlegget leveres som 20 eller 40 fots standard «high-cube» container og som et komplett anlegg med varmeisolerende vegger, skrueblander som bryter ned, blander og lufter, samt luftesystem for luktkontroll.

Organisk avfall kan fylles på i påfyllingsenden. Den automatiske skruen blander, bryter ned, lufter og flytter massen mot den andre enden. Typisk komposteringsprosess er fra 14 til 21 dager.

Bli kvitt planteavfall og annet organisk avfall raskt og enkelt, samtidig som du produserer din egen kompost.

Om systemet: Systemet anbefales kjørt som en kontinuerlig kompostprosess, men kan også kjøres i kortere serier. Kompostprosessen fungerer slik: 1. Innlastning av materiale Organisk materiale fylles inn i den ene enden av containeren med f.eks. et lasteapparat eller manuelt. Dette kan f.eks. være plantemateriale, organiske avfallsprodukter, dyreavfall, bionedbrytbar plast, osv. Lange fibermaterialer som f.eks. tau, lange planterester osv bør kjøres gjennom en fliskutter slik at lange gjenstander ikke surrer seg rundt skruen. 2) Kompostering Etter innlastning sørger kompostskruen for innblanding av det nytilsatte materialet med eksisterende materiale i containeren. Skruen er programmer til å automatisk mikse innholdet fra en til fire ganger per dag. Kompostemperaturen på 50-60 grader oppnås effektiv med isolerte vegger. Dermed kommer komposteringsprosessen raskt igang. Best resultater oppnås med daglig etterfylling av materiale. 3) Utlastning og etterkompostering Materialet kan utlastes med lasteapparat, manuelt eller f.eks med oppsett av et samlebånd eller skruelaster. For best resultat anbefales det at kompostmaterialet etterkomposteres (helst tildekket for regn).

Slik fungerer blandingsskruen: Se mer bilder på egen side  

For spørsmål, kontakt Arild Sørlie