Bruk selvvanningsrør som vanningsreservoar til blomsterbed

Utnytt regnvannet som en ressurs, med selvvanningsrør får man vanning ved å benytte f. eks. vann fra taknedløp. LOG selvvanningsrør er utviklet for å tilby en ressurseffektiv, enkel, pleie- og vedlikeholdsfri vanningsløsning.

LOG selvvanningsrør tar seg av vann fra tak- og asfalterte overflater og brukes til vanning lokalt i omkringliggende grøntområder og plantefelt.
LOG selvvanningsrør er veldig fleksibelt og kan integreres i eksisterende regnvannssystemer eller utformes som en del av en stormvannsløsning med forskjellige funksjoner.

Hvordan virker selvvanningsrør ?

LOG selvvanningsrør er et rørsystem i ulike dimensjoner som er utviklet for undervanning, kapillærvanning, og designet for å vanne helt uten trykk og kan både brukes i en skrånende installasjon og over lange flate avstander. LOG selvvanningsrør skal installeres uten behov for elektrisitet og kan dermed brukes overalt.

Designen sørger for at vannet fordeles jevnt og spres inntil jorden er mettet. På dette vises trives røttene best og trekker til seg nødvendig med vann. Kommer det mye regn og jorda blir våt, så stopper kapillærkraften til jorda har behov for fuktighet igjen.

LOG selvvanningsrør kan brukes i beplantninger på takterrasser hvor man har liten jordhøyde grunnet vekt. Da kan det minste selvvanningsrøret på Ø110 mm benyttes. Selvvanningsrør Ø160 mm er det mest brukte og rommer 15 liter vann pr. meter som funker utmerket for blomsterbed og store anlegg med beplantning av busker og trær.

Valg av rørdimensjon er også avhengig av hvor mye regnvann det skal tas hånd om på det aktuelle stedet.

Dybde og tetthet på rørene er avhengig av hva som skal plantes. For sommerblomster og små stauder anbefales en jorddybde på 30-40 cm over Selvvanningsrøret. For busker og små trær kan dybde over selvvanningsrøret være fra 50-80 cm. Det viktigste er at rotsonen på det man planter er så nær toppen av selvvanningsrøret som mulig for å få full utnyttelse av kapillærsystemet.

Prosjektering, installasjon og valg av vekster:

Vi er behjelpelig med å tegne inn selvvanningsrør i anlegget, slik at det blir optimalt i forhold til det som ønskes. Faktorer som vannmengde fra tak eller annen kilde er viktig med tanke på hvor mange
selvvanningsrør som skal brukes. Diameter på rørene og hvor dypt de skal ligge avhenger av både muligheter i selve anlegget og hva som skal plantes. Vi har gode brukerveiledninger for hvordan alt skal monteres, både i form av tegninger og videoinstruksjoner. Vi gir gjerne råd om både valg av jord og planter til anlegget. Når selvvanningsrør -systemet er installert, jord er fylt på og planteringen er gjort får man et anlegg med minimalt vedlikehold. Ta gjerne kontakt med Utemiljø.


LOD (Lokal Overvanns Disponering)

LOG selvvanningsrør kan brukes og være en viktig del av en LOD-løsning. Systemet kan kobles på regnvannssystem og brukes for vanning av grøntarealer og lagring av vann i planteoverflater. Selve rørene kan legges med tett avstand for å kunne lagre mye vann, og i tillegg til det kan man kombinere med større tanker som lagrer vannet til senere når jorda igjen trenger fuktighet. Selvvanningsrør kan brukes både i helt flatt terreng og i skrånende terreng.