LOG Gartner

LOG Gartner representerer historien i LOG. Dette utgjør hovedvirksomheten i LOG.  Her tilbyr vi et totalsortiment av hva norske gartnerier trenger i sin produksjon.

LOG Gartner betjener tre segment:

 • Blomsterprodusenter
 • Grønnsaksprodusenter, inkludert både veksthus- og frilandsproduksjon
 • Frukt & Bær-produsenter

Uavhengig om du er profesjonell storskala-produsent, eller produserer i mindre målestokk for hjemmesalg eller tilsvarende, har vi innovative kvalitetsprodukter som passer din produksjon.

Viktige produktgrupper er blant annet;

 • Ungplanter og blomsterfrø
 • Grønnsaksfrø
 • Potter og brett
 • Emballasje
 • Jord, torv og andre dyrkingsmedie
 • Kjemisk og biologisk plantevern
 • Duk- og dekkemateriell, både til veksthus og friland
 • Et bredt utvalg gartnerartikler
LOG Gartner er totalleverandør til norske gartnerier