LOG Gartner

LOG Gartner representerer historien i LOG. Dette utgjør hovedvirksomheten i LOG.  Her tilbyr vi et totalsortiment av hva norske gartnerier trenger i sin produksjon.

LOG Gartner betjener tre segment:

  • Blomsterprodusenter
  • Grønnsaksprodusenter, inkludert både veksthus- og frilandsproduksjon
  • Frukt & Bær-produsenter

Viktige produktgrupper er blant annet;

  • Ungplanter og blomsterfrø
  • Grønnsaksfrø
  • Potter og brett
  • Jord, torv og andre dyrkingsmedie
  • Kjemisk og biologisk plantevern
  • Duk- og dekkemateriell, både til veksthus og friland
  • Et bredt utvalg gartnerartikler
LOG Gartner er totalleverandør til norske gartnerier