LOG og Philips inngår samarbeid om LED-belysning i Norge

LOG blir sertifisert samarbeidspartner av Philips LED-belysning i Norge

LOG og Philips Signify inngikk den 6. juli en omfattende partnerskapsavtale om samarbeid for distribusjon av LED-belysning for det norske gartnerimarkedet. LOG blir med dette en godkjent og foretrukken forhandler for norske gartnere.

Philips  er verdensledende innenfor LED-belysning til den profesjonelle gartner. Som ledende leverandør med svært lang erfaring innenfor konvensjonell belysning, har Philips de siste årene også befestet sin posisjon som teknologisk ledende innenfor LED-belysning.

Med sitt brede nettverk i Norge vil LOG bidra til at Philips når ut til både store og små aktører i det norske markedet.

Partnerskapsavtale

LOG og Philips Signify inngikk den 6. juli en omfattende partnerskapsavtale om samarbeid for distribusjon av LED-belysning for det norske gartnerimarkedet. LOG blir med dette Philips samarbeidspartner ovenfor norske gartnere. Philips er verdensledende innenfor LED-belysning til den profesjonelle gartner. Som ledende leverandør med svært lang erfaring innenfor konvensjonell gartneribelysning, har Philips de siste årene også befestet sin posisjon som teknologisk ledende innenfor LED-belysning. LOG har solgt og prosjektert lysanlegg i over 30 år og med den nye partnerskapsavtalen med Philips, vil LOG ytterligere styrke sitt tilbud norske gartnere. Med sitt brede nettverk i Norge vil LOG bidra til at Philips når ut til både store og små aktører i det norske markedet. 

LOG has been active towards a Philips Horti LED Partnership. The cooperation has been very pleasant and successful so far, so we would like to take the next step. (Signify Philips)

Med raske teknologiske fremskritt, er LED-belysning i ferd med å kunne bli svært lønnsomme investeringer for profesjonelle produksjonsgartnerier. I løpet av de siste par årene er produksjonskostnadene vesentlig redusert, produktenes levetid økt, samtidig som lys- og energieffektiviteten er økt dramatisk.

Per i dag er LED-belysning høyaktuelt på flere områder: Til høyintensitets dyrking av tomat og agurk benyttes både toppbelysning og de innovative mellombelysningsmodulene. Mellombelysning kan være et meget effektivt supplement til konvensjonelle HPS-armaturer. Foreløpige forsøk og tilbakemeldinger tilsier økt avling og redusert energiforbruk.

Til produksjon av f.eks. salat, krydderurter, jordbær i tunnel og andre vekster er toppbelysning mest aktuelt. Også her er økt avling og redusert energiforbruk viktige argumenter, men samtidig ser man at LED gir nye muligheter til motvirking av enkelte plantesykdommer eller muliggjør produksjon av f.eks. røde salater. Les mer om bruk av LED til produksjon av grønnsaker, frukt og bær her. Til blomster og prydplanter blir LED stadig mer aktuelt av flere årsaker. Mange forsøk viser at man ved manipulering av lysspektrum blant annet kan produsere mer kompakte planter i staudeproduksjon (ekstern lenke til Gartneryrket.no) Les mer om bruk av LED til blomsterproduksjon her I tillegg til profesjonell, konvensjonell gartneridrift, har LED også flere bruksområder innen småskalaproduksjon, vertikal dyrking og annet. Les mer og bruk av LED til småskala og vertikaldyrking her.


Aktuelle brosjyrer og produktblad: