Medalje for lang og tro tjeneste

Vår jubilant Eli Tungen.

Eli ble ansatt i LOG 13. januar 1986 som sekretær ved vårt frølager i Økern Torgvei 1 (LOG Huset).

Hun har i tiden her hos oss vært en uvurdelig ressurs. Eli ble avdelingssjef frø 1/1-91 og har idag ansvar for innkjøp blomsterfrø og ordreflyt og fakturering av ungplanter.

 

Blomster og medalje ble overrekt på samling i Brobekkveien 107 den 14. januar 2016.

overrekkelse