NorgesJord og LOG bidrar til det grønne skiftet – avfall blir en ressurs!

NorgesJord og LOG tilbyr nå parkjord fra kompostbasert hageavfall.

NorgesJord produserer kompostbasert jord av hageavfall, og bidrar slik til gjenbruk av ressurser og redusert avfallshåndtering. Jordproduktene er av høy kvalitet, og èn stor fordel er at de er fri for rotugras, med alle de besparelser det fører med seg.

Dette er et kroneksempel på gjenbruk av ressurser og sirkulær økonomi. Hageavfallet blir grovkvernet før transport til produksjonsanlegget i Mysen. Her gjennomgår det en lang og kvalitetssikret produksjons-rekke som gir en førsteklasses rå-kompost. Rå-komposten blir så brukt til å sette sammen/designe ulike typer kompost-jord typer avhengig av bruksområde. Plantejorden er utviklet for å tilfredsstille kravene i Norsk Standard og Statens Vegvesen håndbok R761 prosesskode 74.44.
Ved behov for spesielle sammensetninger lager NorgesJord på forespørsel.

LOG er NorgesJords salgskanal, ta kontakt på utemiljo@log.no

Se noen høydepunkter fra produksjonen her!