Nye raser av Bremia kartlagt i salat.

I en pressemelding fra IBEB EU er det tre nye raser av Bremia lactucae, Bl: 38EU, Bl: 39EU og Bl: 40EU identifisert og denominert i Europa.

International Bremia Evaluation Board Europe (IBEB-EU) har samlet inn mer enn 350 Bremia-isolater i europeisk salat i 2022 og sammenlignet dem med de 377 isolatene som ble funnet i 2021. Bremia lactucae er årsaken til salatbladskimmel og er genetisk svært variabel. Selv innenfor ett salatproduksjonsfelt kan flere raser være til stede.


IBEB-EU møtte i desember 2022 i Paris for å evaluere Bremia lactucae isolater funnet i Europa i 2021 og 2022. I 2022 ble det kun funnet de offisielle rasene Bl:35EU, Bl:36EU og Bl:37EU med svært lav frekvens. Tre virulensmønstre, identiske med isolatene PT2036, FR9872 og ES10775, ble imidlertid funnet i henholdsvis 8 %, 6 % og 16 % av isolatene. De to første ble funnet allerede i 2021, mens den siste dukket opp i 2022.

En formell evalueringsprosess startet i april 2022. I april 2023 konkluderte IBEB-EU med at de tre kandidatisolatene ga konsistente testresultater; PT2036, FR9872 og ES10775.

Rasene Bl:16-28EU av Bremia lactucae (salatbladskimmel) er knapt observert i praksis i Europa lenger og har dermed ingen verdi for å beskrive resistensnivåer mot sykdommen. Derfor vil kommersielle motstandskrav for salatvarianter fra 1. juli 2023 kun referere til Bl:29EU og raser med et høyere tall, og ikke lenger til raser Bl:16-28EU.


Les hele pressemeldingen her og her finner du en oversikt over Enza sitt sortiment for salat med resistenser.