Visning på prøvefeltene

Gjennestad og Ystgård

Besøk prøvefeltene!

Plantene har vært igjennom en varm og tøff sommer, men står til tross for det ganske bra. Vi holder visninger:

 

Gjennestad Gartnerskole 30. august kl 10.00

Ystgård Gartneri 28. august kl 10.00

 

Du er velkommen!

Hvis du ønsker å besøke feltene på egenhånd, snakk med din lokale selger eller send en epost til huseby@log.no, så får du tilsendt liste på hva de ulike sortene heter.