Nyplantet prøvefelt

på Gjennestad

 

Da har vi plantet prøvefeltet på Gjennestad. Mange kjente sorter, samt en del nytt og spennende er på plass.

En del av det frøformerte var ennå litt smått, så det vil bli satt ut etter hvert!

Nytt av året er at vi planter i bøtter i stedet for i bakken. Vi satser på at bedre drenering og høyere jordtemperatur vil gi bedre forhold. I tillegg er det færre og færre hageeiere som planter i bed . Det meste plantes i kasser og krukker for tida.

Ta gjerne turen innom når du er forbi. Feltet er åpent for alle hele døgnet!