Nyt Norge tilgjengelig for blomster og planteskolevarer

Fra 2020 har Matmerk åpnet for et pilotprosjekt for å merke blomster med Nyt Norge. Vi gir deg råd og tips i prosessen

(Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Fra våren 2020 har Matmerk, som er administrator for Merkeordningen Nyt Norge åpnet for et pilotprosjekt for å merke blomster og planteskolevarer med Nyt Norge. Tidligere har dette vært forbehold næringsmidler. Vi i LOG mener dette er svært positivt, og gir norske blomster- og planteskoleprodusenter en unik mulighet til å fremheve fordelen med norske kvalitetsvarer. Ordningen gjelder for blomster, prydvekster, busker og trær. Nyt Norge merket har god merkekjennskap, og for å sikre kvalitet og unngå misbruk foreligger det 3 krav man som produsent må forholde seg til:

  1. Det skal være etablert KSL for gartneriet
  2.  Varene skal ha norsk opprinnelse (se eget avsnitt under med spesifikasjoner og definisjoner av «Norsk opprinnelse»)
  3. Varene skal være pakket og emballert i Norge

En komplett spesifikasjon over kravsett finner du her

LOG mener Nyt Norge gir norske blomster- og planteskoleprodusenter en unik mulighet til å fremheve fordelen med norske kvalitetsvarer

Med utgangspunkt i de 3 hovedkravene over, må virksomheter som ønsker å ta i bruk Nyt Norge gå gjennom en virksomhetsgodkjenning gjennom Nyt Norges saksbehandlingssystem For å gjøre det enkelt for deg som produsent er det utarbeidet en brukerveiledning og forklaring av saksbehandlingen. Kontaktperson vedr saksbehandlingen er Greta Hardal (fagsjef Nyt Norge) – tlf. 982 89 707 Når prosessen med godkjenning for bruk av merket er etablert, skal Nyt Norge merket plasseres godt synlig på godkjent produkt. LOG bistår gjerne i denne prosessen. Vi har erfaring og designkompetanse på merking på f.eks. potte, pottepose/svøp, etikett og annet. Kontakt din salgsrepresentant eller Produktsjef emballasje Thomas Hopperdietzel (tlf. 41533720) Designmanual og nedlastbare logoer mm finner du her

Norsk opprinnelse Å definere Norsk opprinnelse kan være utfordrende, og følgende veileder er derfor utarbeidet:

Type plantemateriale Krav til plantemateriale og veksttid
Frø Norsk eller import, hele veksttiden må være i Norge
Løk / knoller Norsk eller import, hele veksttiden fra tørr løk/knoll må være i Norge og minimum 1 vekstsesong
Stiklinger / ungplanter Norsk eller import, min. 75% av veksttiden må være i Norge / min. 1 vekstsesong* i Norge
Stauder Norsk eller import, minimum 1 år veksttid i Norge**
Busker Norsk eller import, minimum 1 år veksttid i Norge **
Trær Norsk eller import, min. 3 vekstsesonger i Norge **

*Definisjon på 1 vekstsesong: minimum 10 uker (avhenger av type plante) **Iht Norsk Standard NS 4400 for planteskolevarer Presiseringer til tabellen:

  1. Hortensia og andre ungplanter som tas inn i Norge uten synlig biomasse utover tørre kvister, og som trenger 1 vekstsesong for å bli en salgbar plante, defineres som norsk for merking (75% utvikling biomasse og minimum 75% verdiskapning i Norge)
  2. Tulipaner og andre snittblomster der hele den salgbare biomassen er produsert i Norge, vurderes som norsk (75% utvikling biomasse og minimum 75% verdiskapning i Norge)
  3. Løkblomster i potte vurderes enkeltvis. Plante må være importert som tørr løk og plantens vesentlige verdiskapning må ha funnet sted i Norge for at den skal kunne defineres som norsk (75% utvikling i biomasse og minimum 75% verdiskapning i Norge).