Historie

1929 – 2019: LOG har 90 års erfaring fra norsk gartneri- og hagebruksnæring og det er vi stolte av. Her kan du lese om LOGs utvikling gjennom tidene:

1929: Landbrukets Emballageforretning opprettes

Andelslaget Landbrukets Emballageforretning ble opprettet med formål å skaffe og utvikle standardemballering for landbruksprodukter. 1300 andelseiere dannet grunnlag for selskapet, hvor de aller fleste var næringsdrivende gartnere med produksjon på friland og i veksthus. Det aller første salgsproduktet var «Fruktkasse nr. 1», ei trekasse for epler og pærer. Snart ble også meieriemballasje viktige salgsvarer og norske meierier ble andelseiere ved siden av frukt- og grønnsaksprodusenter. Allerede på tretti-tallet kom flere driftsmidler for veksthus, og leveranser av byggmaterialer for veksthus ble en del av virksomheten. Man ekspanderte også innen produksjon, og i 1940 overtok firmaet Kongsvinger Lervarefabrikk for produksjon av blomsterpotter.

Firmaet, som på folkemunnet gikk under «Landbrukets», vokste raskt og i i 1940 var omsetningen vokst til 1,5 millioner kr. Omregnet til «2019-kroner» tilsvarer dette ca 45 millioner kr.

1946: Landbrukets Emballageforretning overtar driften av Gartnernes Felleskjøp (G.F). 

G.F. var opprettet i 1937 med formål å skaffe gartnerne rimelige og hensiktsmessige driftsmidler. Viktigste arbeidskraft for G.F. fra starten av var importagenturer for Blomsterløk og Azalea til viderekulturer. Det var sammenslutningen av Landbrukets Emballageforretning og Gartnernes Felleskjøp i 1948 som ga selskapet navnet L.O.G S/L. Den videre vekst og utvikling av L.O.G S/L kjennetegnes av: Opprettelse av lokale driftsenheter i deler av landet, samt oppkjøp og/eller overtakelser av større og mindre konkurrerende bedrifter.

Det var gode tider i norsk gartnerinæring, og ved 25 års jubileet i 1954 var omsetningen vokst til 13 millioner kr. Omregnet til «2019-kroner» tilsvarer dette ca 150 millioner kr.

Gjennom 60, 70 og 80-tallet ekspanderes det kraftig. L.O.G oppretter blant annet prøvegartneri på Øverland og har avdelingskontor i de fleste norske byer. I 1967 flytter man inn i nybygget hovedkontor på Økern i Oslo.

90-tallet: Tøffe tider

Tidene endres og gir nye utfordringer. Norsk gartnerinæring gjennomgår store endringer, og antall aktive gartnerier i Norge går fra over 10 000 til ca 1500. Dette krever nye og mer effektive modeller også for grosistene. L.O.G har i perioder økonomiske utfordringer, og må tvinges til å selge eiendommer og nedlegge avdelingskontor. Kraftige omstillinger blir gjennomført og fra 1994 er selskapet igjen på beina og styrker på ny sin konkurransekraft i markedet. Forretningsidéen rendyrkes til å markedsføre produkter direkte til profesjonelle gartnere og gjennom forhandlere til konsumentmarkedet i Norge.

2001: Et fornyet L.O.G

Andelslaget L.O.G S/L omdannes til aksjeselskap, og tidligere andelshavere blir eiere. Dette gir mulighet for å selskapet kapital- og ressursmessig.

Samtidig rendyrker sin forretningside og struktur for å sikre økt effektivitet.

Fra 2012: Ny eiersituasjon  og nye stasningsområder

En konstellasjon av investeringsselskapet Credo Invest og landbruksgrossisten Strand Brænderi AS kjøper 100% av aksjene i L.O.G AS. Selskapet bytter navn fra L.O.G AS til LOG AS. I tillegg til salg til den profesjonelle gartneren, utvides sortiment til å inkludere kvalitetsprodukter til aktører innen utemiljø, park og anlegg.

2019: Et vitalt LOG feirer 90 år og ser fremover

2019: Et vitalt LOG feirer 90 år og ser fremover

En stolt og faglig sterk bedrift med lang fartstid i norsk gartneri- og hagebruksnæring med robust økonomi. Kvalitetsvarer til den profesjonelle gartner er fortsatt bærebjelken i firmaet, men samtidig har man vesentlig vekst innen nye forretningsområder.

Med en omsetning på ca kr 350 millioner, 45 dyktige medarbeidere og et meget godt leverandørnettverk ser LOG fremover!

Nye LOG.no lanseres med markedets og gir norske garntere en helt ny måte å finne frem i vårt sortiment på over 15 000 varer.