1929 – 2014: LOG har 85 års erfaring fra norsk gartneri- og hagebruksnæring og det er vi stolte av. Veien til hit vi er idag har vært preget av mang en opp- og nedtur. Her kan du lese om LOGs utvikling gjennom tidene:

 

1929: Landbrukets Emballasgeforretning opprettes

Andelslaget Landbrukets Emballageforretning ble opprettet med formål å skaffe og utvikle standardemballering for landbruksprodukter. 1 300 andelseiere dannet grunnlag for selskapet, hvor de aller fleste var næringsdrivende gartnere med produksjon på friland og i veksthus. Det aller første salgsproduktet var «Fruktkasse nr. 1», ei trekasse for epler og pærer. Snart ble også meieriemballasje viktige salgsvarer og norske meierier ble andelseiere ved siden av frukt- og grønnsaksprodusenter. Allerede først på tretti-tallet kom flere driftsmidler for veksthus, og leveranser av byggmaterialer for veksthus ble en del av virksomheten.

1946: Landbrukets Emballageforretning overtar driften av Gartnernes Felleskjøp (G.F). 

G.F. var opprettet i 1937 med formål å skaffe gartnerne rimelige og hensiktsmessige driftsmidler. Viktigste arbeidskraft for G.F. fra starten av var importagenturer for Blomsterløk og Azalea til viderekulturer. Det var sammenslutningen av Landbrukets Emballageforretning og Gartnernes Felleskjøp i 1948 som ga selskapet navnet L.O.G S/L. Den videre vekst og utvikling av L.O.G S/L kjennetegnes av: Opprettelse av lokale driftsenheter i deler av landet, samt oppkjøp og/eller overtakelser av større og mindre konkurrerende bedrifter.

1992: Tøffe tider

Tidene endres og gir nye utfordringer. Det viser seg at L.O.G S/L har økonomiske utfordringer og det blir besluttet at det både må selges eiendommer og nedlegges virksomhet. Kraftige omstillinger blir gjennomført og fra 1994 er selskapet igjen på beina og styrker på ny sin konkurransekraft i markedet. Forretningsidéen er å markedsføre produkter direkte til profesjonelle gartnere og gjennom forhandlere til konsumentmarkedet i Norge.

 

Oppsummering av L.O.G S/L utvikling i perioden 1945 til 2001:

 • 1946-47: O.A Lærdal & Søn Frøhandel og Dæhnfeldt Frøhande overtas. Oppstart handel med produkter for hobbymarkedet.
 • 1948-49: Lanbruksagenturet i Bergen overtas og avd. i Trondheim opprettes
 • 1954: Prøvegartneriet Øverland i Bærum bygges og Michelets Frøhandel overtas
 • 1959: Avdelingskontor i Kristiansand opprettes
 • 1962-63: Avdelingskontor i Ålesund og avdeling Telemark opprettes
 • 1967: Innflytting i hovedkontor Økern, Oslo
 • 1967: Halvdan Nielsen A/S og Herløfsons Frøhandel går inn i L.O.G
 • 1971-72: Avdeling Østfold åpnes i Moss og Astoria, Nøtterøy overtas
 • 1974-75: Haugesund, Fredrikstad og Larvik får avdelinger
 • 1976: Dalenen Frøhandel Porsgrunn overtas
 • 1984-85: K. A. Strand Frøhandel inn i L.O.G, Grimstad Frø overtas
 • 1991: Norsk Frø overtas
 • 1993: Avdeling i Ålesund og Skien nedlegges, Økern i Oslo selges
 • 1994: Prøvegartneriet på Øverland ble avviket
 • 1994: Avdelingen i Moss ble avviklet, Bergensavd. selger og bygger nytt
 • 1994-95: Prøvegartneri Øverland avvikles og salgskontor i Ålesund nedlegges
 • 1995-2001: Haugesund, Stokke, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim nedlegges

 

2001: FORNYET L.O.G

Andelslaget L.O.G S/L ble omdannet til aksjeselskap. Andelene ble løst inn med aksjer og tidligere andelshavere ble eiere i L.O.G AS. Omdanning til aksjeselskap ga mulighet for å kunne styrke selskapet på eiersiden kapital- og ressursmessig med nye eiere, AS Strand Brænderi og Econova AS. Fra 2006 eies selskapet av AS Strand Brænderi (i dag Strand Brænderi AS) som hovedaksjonær sammen med vel 1 000 aksjonærer som var tidligere andelseiere med tilknytning til selskapet gjennom aktiv samhandel. Samtidig har selskapet nå endret sin forretningside til å rette sin virksomhet fullt og helt inn mot yrkesgrupper som arbeider innenfor gartneri- og hagebrukssektoren.

2012: Ny eier og nye stasningsområder

L.O.G Holding AS stiftes av Credo kapital og Strand Brænderi AS og blir hovedeier i L.O.G AS. I tillegg til salg til den profesjonelle gartneren og til varehandel utvider L.O.G sitt sortiment til å innebefattet kvalitetsprodukter til park- og anleggsbransjen.

2013: L.O.G AS bytter navn til LOG AS

Nye tider krever nye løsninger. LOG lanserer ny nettside med nettbutikk og online varekatalog.

2014: LOG AS feirer 85 års-jubileum

En stolt og faglig sterk bedrift med lang fartstid i norsk gartneri- og hagebruksnæring –  mer fremoverlent enn noen sinne!

Print

LOG AS – det spirer og gror!