LOG er opptatt av å respektere personvernet,
les hele:

PERSONVERNERKLÆRING FOR LOG AS