CONFIDOR 70 WG 200 G (krt 20)

Varenr: 654004

CONFIDOR 70 WG 200 G (krt 20)

Varenr: 654004

Pris: 1,369 kr

Mot skadedyr i agurk, tomat, paprika og prydplanter i veksthus.

Nullstill
Enhet Pris Lagerstatus Antall
Stykk
1,369.00 kr
Forventet leveringsdato 21.07
Stykk
Forventet leveringsdato 21.07

Produktbeskrivelse

Skadedyrmiddel mot biller, bladlus, mellus, skjoldlus, ullus, trips m.fl. i agurk, tomat og paprika i veksthus samt prydplanter i drivbenker og i veksthus. Preparatet virker systemisk og transporteres med plantesaften utover i planten.Det kan ikke utelukkes at det opptrer insektpopulasjoner som er resistente mot Confidor. En bør derfor bruke Confidor i veksling med preparater som har annen virkningsmekanisme enn imidakloprid.

Confidor skal brukes så snart de første skadeinsektene vises og om nødvendig gjenta behandlingen etter 10-14 dager, avhengig av angrepsgrad og vekstintensitet.

Virkeområde
Confidor 70 WG har meget god virkning mot bladlus, skjoldlus, ullus og mellus (f.eks. veksthusmellus, jordbærmellus og bomullsmellus (voksne og små nymfer). Confidor virker også mot biller (f.eks. jordloppe), minérmøll, sikader, sugere og trips m. fl.

Behandlingsfrist – behandling må utføres
senest 3 dager før høsting der det sprøytes i agurk, tomat og paprika.

Virksomtstoff
Imidakloprid 700 g/kg

Virkemåte
Confidor 70 WG er et neonikotinoid med akutt nerve- og magegift. Produktet er sterkt systemisk og tas opp gjennom blad og stengel eller gjennom plantenes rotsystem og transporteres med plantesaften ut i planten. Confidor 70 WG er derfor spesielt godt egnet til bekjempelse av insekter som lever skjult på/i plantene. God plantevekst er en forutsetning for raskt opptak og god virkning.Produktet har relativt lang virkningstid og har god effekt igjennom de ulike utviklingsstadier hos bladlus. For mellus må man forvente noe nedsatt virkning i det siste nymfestadiet hvor insektene ikke er aktive og dermed ikke tar til seg føde.

Forebygging av resistens
Det er ikke påvist resistens mot imidakloprid i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom
dette finnes) alltid inngå i bekjempelsesprogrammet.

For å forebygge resistensutvikling skal midler i gruppe 4A: Neonikotinoider maksimalt brukes i 2 behandlingsblokker per år. Hver behandlingsblokk kan bestå av 1-2 behandlinger som skal utføres innenfor 1 generasjon av skadedyret. Det maksimale antall behandlinger med Confidor 70 WG, som er oppgitt under hver kultur i bruksrettledningen, må ikke overskrides.

SalgsenhetStykk
Leverandørs varenummer410350
Antall per salgsenhet1
Antall salgsenheter i ytteremballasje20
Vekt ytteremballasje0.24kg
Lengde ytteremballasje0.7cm
Bredde ytteremballasje0.7cm
Høyde ytteremballasje1.4cm

Dokumenter / Nedlastninger

Sikkerhetsdatablad Etikett

Spesifikasjon

Skadedyrmiddel mot biller, bladlus, mellus, skjoldlus, ullus, trips m.fl. i agurk, tomat og paprika i veksthus samt prydplanter i drivbenker og i veksthus. Preparatet virker systemisk og transporteres med plantesaften utover i planten.Det kan ikke utelukkes at det opptrer insektpopulasjoner som er resistente mot Confidor. En bør derfor bruke Confidor i veksling med preparater som har annen virkningsmekanisme enn imidakloprid.

Confidor skal brukes så snart de første skadeinsektene vises og om nødvendig gjenta behandlingen etter 10-14 dager, avhengig av angrepsgrad og vekstintensitet.

Virkeområde
Confidor 70 WG har meget god virkning mot bladlus, skjoldlus, ullus og mellus (f.eks. veksthusmellus, jordbærmellus og bomullsmellus (voksne og små nymfer). Confidor virker også mot biller (f.eks. jordloppe), minérmøll, sikader, sugere og trips m. fl.

Behandlingsfrist – behandling må utføres
senest 3 dager før høsting der det sprøytes i agurk, tomat og paprika.

Virksomtstoff
Imidakloprid 700 g/kg

Virkemåte
Confidor 70 WG er et neonikotinoid med akutt nerve- og magegift. Produktet er sterkt systemisk og tas opp gjennom blad og stengel eller gjennom plantenes rotsystem og transporteres med plantesaften ut i planten. Confidor 70 WG er derfor spesielt godt egnet til bekjempelse av insekter som lever skjult på/i plantene. God plantevekst er en forutsetning for raskt opptak og god virkning.Produktet har relativt lang virkningstid og har god effekt igjennom de ulike utviklingsstadier hos bladlus. For mellus må man forvente noe nedsatt virkning i det siste nymfestadiet hvor insektene ikke er aktive og dermed ikke tar til seg føde.

Forebygging av resistens
Det er ikke påvist resistens mot imidakloprid i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom
dette finnes) alltid inngå i bekjempelsesprogrammet.

For å forebygge resistensutvikling skal midler i gruppe 4A: Neonikotinoider maksimalt brukes i 2 behandlingsblokker per år. Hver behandlingsblokk kan bestå av 1-2 behandlinger som skal utføres innenfor 1 generasjon av skadedyret. Det maksimale antall behandlinger med Confidor 70 WG, som er oppgitt under hver kultur i bruksrettledningen, må ikke overskrides.

SalgsenhetStykk
Leverandørs varenummer410350
Antall per salgsenhet1
Antall salgsenheter i ytteremballasje20
Vekt ytteremballasje0.24kg
Lengde ytteremballasje0.7cm
Bredde ytteremballasje0.7cm
Høyde ytteremballasje1.4cm

Spesifikasjoner