LOD KAPILLÆR – STORSEKK/BULK

Varenr: NORGESJORD KAPILLÆR

LOD KAPILLÆR – STORSEKK/BULK

Varenr: NORGESJORD KAPILLÆR

Skaffevare

Jord til bruk for overvannshåndtering.

Produktbeskrivelse

Denne jordtypen er beregnet brukt i forbindelse med løsninger med overvann som ledes i rør, f.eks fra takvann ned i rør som ligger under blomsterbed. I rørene er det lagt inn veker som kapillært suger opp fuktighet som planterøttene i sin tur søker til. Her utnytter vi takvannet som en ressurs til selvvanning i stedet for å bli et problem for det offentlig nettet.
Dette blir da det perfekte selvvanningssystemet, da vi ønsker at planterøttene skal søke nedover, og fuktigheten kryper oppover som vekstene da nyttiggjør seg til sin vekst-fase.
Dette betyr igjen at den aktuelle vekstene vokser ytterligere, og vil kreve enda mere vann/fuktighet for å vokse ytterligere. Les mer om SAVAQ-systemet som vanningsreservoar..

Be om produktdatablad på utemiljo@log.noutemiljo@log.no

Jordproduktene kan enten hentes på Mysen, eller leveres med tippbil, kran m/grabb, i storsekk eller i store lass i bulk.
Kontakt oss for et tilbud eller for å diskutere ditt behov

ForpakningstypeBig-bale, Bulk/løsvekt
SalgsenhetStykk
LeverandørnavnNorgesJord

Spesifikasjon

Denne jordtypen er beregnet brukt i forbindelse med løsninger med overvann som ledes i rør, f.eks fra takvann ned i rør som ligger under blomsterbed. I rørene er det lagt inn veker som kapillært suger opp fuktighet som planterøttene i sin tur søker til. Her utnytter vi takvannet som en ressurs til selvvanning i stedet for å bli et problem for det offentlig nettet.
Dette blir da det perfekte selvvanningssystemet, da vi ønsker at planterøttene skal søke nedover, og fuktigheten kryper oppover som vekstene da nyttiggjør seg til sin vekst-fase.
Dette betyr igjen at den aktuelle vekstene vokser ytterligere, og vil kreve enda mere vann/fuktighet for å vokse ytterligere. Les mer om SAVAQ-systemet som vanningsreservoar..

Be om produktdatablad på utemiljo@log.noutemiljo@log.no

Jordproduktene kan enten hentes på Mysen, eller leveres med tippbil, kran m/grabb, i storsekk eller i store lass i bulk.
Kontakt oss for et tilbud eller for å diskutere ditt behov

ForpakningstypeBig-bale, Bulk/løsvekt
SalgsenhetStykk
LeverandørnavnNorgesJord