LOKKEBOKS MOT MAUR 2 STK (20)

Varenr: 642908

LOKKEBOKS MOT MAUR 2 STK (20)

Varenr: 642908

Mot alle typer maur innendørs.

Enhet Pris Lagerstatus Antall
Stykk Kun for kunder På lager
Stykk
På lager

Varen er tilgjengelig for kjøp kun for registrerte kunder.
Har du et kundeforhold kan du logge deg inn eller registrere deg her.

Produktbeskrivelse

Inneholder en meget effektiv kombinasjon av signalstoffer og aktive ingredienser.
Boksen åpnes ved å vri mot klokken inntil et ”klikk” høres.

Plasser 1 boks per 10 m2 romstørrelse.

Lukket system anbefalt av Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Aktiv substans: Spinosad

Skadedyr/brukMot maur
SalgsenhetStykk, Pakning
Leverandørs varenummer200516
Selges i multipler av20

Dokumenter / Nedlastninger

Sikkerhetsdatablad

Tilleggsinformasjon

Advarsel
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P103 Les etiketten før bruk. P270 Ikke
spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. P273 Unngå utslipp til miljøet. P501
Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmotta.

Spesifikasjon

Inneholder en meget effektiv kombinasjon av signalstoffer og aktive ingredienser.
Boksen åpnes ved å vri mot klokken inntil et ”klikk” høres.

Plasser 1 boks per 10 m2 romstørrelse.

Lukket system anbefalt av Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Aktiv substans: Spinosad

Skadedyr/brukMot maur
SalgsenhetStykk, Pakning
Leverandørs varenummer200516
Selges i multipler av20

Tilleggsinformasjon

Advarsel
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P103 Les etiketten før bruk. P270 Ikke
spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. P273 Unngå utslipp til miljøet. P501
Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmotta.