MILBEKNOCK 1 LITER (KRT 10)

Varenr: 654010

MILBEKNOCK 1 LITER (KRT 10)

Varenr: 654010

Pris: 0,00 kr

Mot midd og minérfluelarver i friland og i veksthus

Nullstill
Enhet Pris Lagerstatus Antall
Stykk
1.348,00 kr
Forventet leveringsdato 04.11
Stykk
Forventet leveringsdato 04.11

Produktbeskrivelse

Mot midd og minérfl uelarver i eple, pære, jordbær på friland, i plasttunnel og i veksthus, prydplanter i grøntanlegg og i veksthus og i planteskoler utendørs.

Milbeknock er et selektivt middel til bekjempelse av spinnmidd, dvergmidd (bl.a. skuddtoppmidd, cyclamenmidd), frukttremidd, jordbærmidd og minerfluelarver og er tillatt i eple, pære, jordbær på friland, i plasttunnel og i veksthus, prydplanter i grøntanlegg og i veksthus og i planteskoler utendørs.

Milbeknock er ikke systemisk i plantene, men transporteres i bladverket, fra den ene til den andre siden (translaminær). Alle relevante plantedeler må dekkes med sprøyteveske. Milbeknock har virkning mot samtlige stadier fra egg til voksen midd. Preparatet virker raskt både ved kontakt og opptak gjennom munnen (”knock-down”effekt) samt god langtidsvirkning. Effekten er ikke spesielt temperaturavhengig og preparatet er skånsom ovenfor visse nytteinnsekter, men en midlertidig reduksjon i populasjonen like etter behandling må påregnes. Rovmidd påvirkes vesentlig. Milbeknock er giftig for bier og må ikke brukes i blomstrende kulturer. Det aktive stoffet milbemektin, tilhører middelgruppe avermektiner og milbemyciner. Kryssresistens mellom midler med disse aktive stoffene kan forekomme. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom dette finnes) alltid inngå i et bekjempelsesprogram. Det maksimale antall behandlinger med Milbeknock, som er oppgitt under hver kultur i bruksrettledningen, må ikke overskrides.

Blandbarhet: Blanding med andre midler er ikke tilstrekkelig undersøkt, og må derfor frarådes. Klebemiddel kan tilsettes sprøytevæska, når det er vanskelig å fukte bladene. Plantetoleranse: Milbeknock er generelt et skånsomt middel, og er testet i mange arter og sorter uten skade. Produsenten kan ikke garantere for selektiviteten i alle kulturer (dette er avhengig av f.eks. planteart/-sort, dyrkingsteknikk, f.eks. bruk av tunnel, og klimaforhold). Det er derfor viktig å gjøre en liten prøvesprøyting innen kulturen behandles. Dette må også gjøres ved tilsetning av klebemiddel.

Behandlingsfrist:
Eple og pære: 14 dager.
Jordbær: behandles kun etter høsting.

Dose:
115 ml i 100 l vann. Bruk 50 l vann pr. 100 m rad.
Maks arealdose: 2 x 115 ml per daa.

Jordbær i veksthus, plasttunnel og på friland
Mot veksthusspinnmidd og jordbærmidd sprøytes angrepne blader etter avhøsting. Virkningen mot midd blir bedre ved å tilsette et spredemiddel. Det er en fordel å avblade jordbærplantene før sprøyting. Mot tydelige angrep av jordbærmidd er to behandlinger nødvendig. Mot spinnmidd må sprøyting skje før dannelse av dvalehunner (oransje individer) og mot jordbærmidd må sprøyting være avsluttet før første frost.
Dose: 200-250 ml i minst 120 l vann pr. 1000 m rad eller dekar ved full bladmasse. Maks arealdose: 2 x 250 ml per daa.

Milbeknock skal maksimalt brukes 2 ganger i veksthus og 1 gang på friland og i plasttunnel per vekstsesong.

Prydvekster i veksthus, grøntanlegg og planteskoler utendørs
Mot veksthusspinnmidd og dvergmidd (bl.a. skuddtoppmidd og cyclamenmidd) sprøytes ved begynnende angrep.
Dose: 50 ml i 100 l vann, men vannmengden varierer med plantestørrelsen.
Opp til 50 cm plantehøyde bruk 50 ml i 100 l vann per daa.
50-125 cm plantehøyde bruk 75 ml i 150 l vann per daa. Over 125 cm plantehøyde bruk 100 ml i 200 l vann per daa. Maks arealdose: 2 x 2 a 100 ml pr. dekar.

Mot minerfluelarver sprøytes det når angrepet konstateres.
Dose: 100 ml i 100 l vann, men vannmengden varierer etter plantestørrelse.
Opp til 50 cm plantehøyde bruk 100 ml i 100 l vann per daa. 50-125 cm plantehøyde bruk 150 ml i 150 l vann per daa.
Over 125 cm plantehøyde bruk 200 ml i 200 l vann per daa.
Maks arealdose: 2 x 2 a 200 ml pr. dekar.

Milbeknock skal maksimalt brukes i 2 behandlingsblokker per år. Hver behandlingsblokk skal bestå av 1-2 behandlinger som skal utføres innenfor 1 generasjon av skadedyret.

Mengde (liter/kilo)1
Anvendelsesområde plantevernMot skadedyr
Krever plantevernsertifikatJa
For friland eller veksthusbrukFor bruk i veksthus, For frilandsbruk
SalgsenhetStykk, Kartong
Leverandørs varenummer410358
Antall per salgsenhet1
Antall salgsenheter i ytteremballasje10
Vekt ytteremballasje1.02kg
Lengde ytteremballasje0.9cm
Bredde ytteremballasje0.9cm
Høyde ytteremballasje2.5cm

Dokumenter / Nedlastninger

Etikett Sikkerhetsdatablad

Tilleggsinformasjon

Kunder må ha gyldig autorisasjonsbevis for å få kjøpt plantevernmidler.

OBS! Beskrivelsen av de ulike plantevernmidler skal kun brukes som en veiledning. Det er alltid etiketten på preparatet som gjelder. Bruker av et preparat er selv ansvarlig for at etiketten blir fulgt.

Spesifikasjon

Mot midd og minérfl uelarver i eple, pære, jordbær på friland, i plasttunnel og i veksthus, prydplanter i grøntanlegg og i veksthus og i planteskoler utendørs.

Milbeknock er et selektivt middel til bekjempelse av spinnmidd, dvergmidd (bl.a. skuddtoppmidd, cyclamenmidd), frukttremidd, jordbærmidd og minerfluelarver og er tillatt i eple, pære, jordbær på friland, i plasttunnel og i veksthus, prydplanter i grøntanlegg og i veksthus og i planteskoler utendørs.

Milbeknock er ikke systemisk i plantene, men transporteres i bladverket, fra den ene til den andre siden (translaminær). Alle relevante plantedeler må dekkes med sprøyteveske. Milbeknock har virkning mot samtlige stadier fra egg til voksen midd. Preparatet virker raskt både ved kontakt og opptak gjennom munnen (”knock-down”effekt) samt god langtidsvirkning. Effekten er ikke spesielt temperaturavhengig og preparatet er skånsom ovenfor visse nytteinnsekter, men en midlertidig reduksjon i populasjonen like etter behandling må påregnes. Rovmidd påvirkes vesentlig. Milbeknock er giftig for bier og må ikke brukes i blomstrende kulturer. Det aktive stoffet milbemektin, tilhører middelgruppe avermektiner og milbemyciner. Kryssresistens mellom midler med disse aktive stoffene kan forekomme. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom dette finnes) alltid inngå i et bekjempelsesprogram. Det maksimale antall behandlinger med Milbeknock, som er oppgitt under hver kultur i bruksrettledningen, må ikke overskrides.

Blandbarhet: Blanding med andre midler er ikke tilstrekkelig undersøkt, og må derfor frarådes. Klebemiddel kan tilsettes sprøytevæska, når det er vanskelig å fukte bladene. Plantetoleranse: Milbeknock er generelt et skånsomt middel, og er testet i mange arter og sorter uten skade. Produsenten kan ikke garantere for selektiviteten i alle kulturer (dette er avhengig av f.eks. planteart/-sort, dyrkingsteknikk, f.eks. bruk av tunnel, og klimaforhold). Det er derfor viktig å gjøre en liten prøvesprøyting innen kulturen behandles. Dette må også gjøres ved tilsetning av klebemiddel.

Behandlingsfrist:
Eple og pære: 14 dager.
Jordbær: behandles kun etter høsting.

Dose:
115 ml i 100 l vann. Bruk 50 l vann pr. 100 m rad.
Maks arealdose: 2 x 115 ml per daa.

Jordbær i veksthus, plasttunnel og på friland
Mot veksthusspinnmidd og jordbærmidd sprøytes angrepne blader etter avhøsting. Virkningen mot midd blir bedre ved å tilsette et spredemiddel. Det er en fordel å avblade jordbærplantene før sprøyting. Mot tydelige angrep av jordbærmidd er to behandlinger nødvendig. Mot spinnmidd må sprøyting skje før dannelse av dvalehunner (oransje individer) og mot jordbærmidd må sprøyting være avsluttet før første frost.
Dose: 200-250 ml i minst 120 l vann pr. 1000 m rad eller dekar ved full bladmasse. Maks arealdose: 2 x 250 ml per daa.

Milbeknock skal maksimalt brukes 2 ganger i veksthus og 1 gang på friland og i plasttunnel per vekstsesong.

Prydvekster i veksthus, grøntanlegg og planteskoler utendørs
Mot veksthusspinnmidd og dvergmidd (bl.a. skuddtoppmidd og cyclamenmidd) sprøytes ved begynnende angrep.
Dose: 50 ml i 100 l vann, men vannmengden varierer med plantestørrelsen.
Opp til 50 cm plantehøyde bruk 50 ml i 100 l vann per daa.
50-125 cm plantehøyde bruk 75 ml i 150 l vann per daa. Over 125 cm plantehøyde bruk 100 ml i 200 l vann per daa. Maks arealdose: 2 x 2 a 100 ml pr. dekar.

Mot minerfluelarver sprøytes det når angrepet konstateres.
Dose: 100 ml i 100 l vann, men vannmengden varierer etter plantestørrelse.
Opp til 50 cm plantehøyde bruk 100 ml i 100 l vann per daa. 50-125 cm plantehøyde bruk 150 ml i 150 l vann per daa.
Over 125 cm plantehøyde bruk 200 ml i 200 l vann per daa.
Maks arealdose: 2 x 2 a 200 ml pr. dekar.

Milbeknock skal maksimalt brukes i 2 behandlingsblokker per år. Hver behandlingsblokk skal bestå av 1-2 behandlinger som skal utføres innenfor 1 generasjon av skadedyret.

Mengde (liter/kilo)1
Anvendelsesområde plantevernMot skadedyr
Krever plantevernsertifikatJa
For friland eller veksthusbrukFor bruk i veksthus, For frilandsbruk
SalgsenhetStykk, Kartong
Leverandørs varenummer410358
Antall per salgsenhet1
Antall salgsenheter i ytteremballasje10
Vekt ytteremballasje1.02kg
Lengde ytteremballasje0.9cm
Bredde ytteremballasje0.9cm
Høyde ytteremballasje2.5cm

Spesifikasjoner

Tilleggsinformasjon

Kunder må ha gyldig autorisasjonsbevis for å få kjøpt plantevernmidler.

OBS! Beskrivelsen av de ulike plantevernmidler skal kun brukes som en veiledning. Det er alltid etiketten på preparatet som gjelder. Bruker av et preparat er selv ansvarlig for at etiketten blir fulgt.