ROUNDUP FLICK 20 L (KRT 1)

Varenr: 731045

ROUNDUP FLICK 20 L (KRT 1)

Varenr: 731045

Pris: 2.179 kr

Enhet Pris Lagerstatus Antall
Stykk
2.178,86 kr
På lager
Stykk
På lager

Produktbeskrivelse

Roundup Flick er et ikke-selektivt ugrasmiddel som brukes til å bekjempe de fleste grasliknende og bredbladede ett- eller flerårige ugrasarter som kveke, knereverumpe, stivdylle, timotei og andre arter av kulturgras, tunrapp, vassarve, balderbrå, kløver, løvetann, rødtvetann, kveke, storkvein, takrør, andre grasarter, bregner, haremat, hestehov, åkerdylle, marinøkkel og andre flerårige arter samt fremspirt spillkorn og nedvisning an bygg før høsting.

(441 g kaliumsalt av glyfosat, tilsvarende 360 g glyfosat per ltr.)

Behandlingsfrist:
Min. 7 dager før innhøsting, når fuktigheten i bygg-kornet er 30 % eller mindre.

Dose:
Doseringstabell og væskemengde:

Ugrasart Åkersprøyte
pr. daa. i 5-20 l vann

Ryggsprøyte
pr. 10 l vann 25-50 l/daa.

Fremspilt spillkorn, knereverumpe, stivdylle, timotei, tunrapp, vassarve 100 – 150 ml, 30 – 40 ml
Balderbrå, kløver, løvetann, rødtvetann m.fl. 200 – 300 ml, 50 – 75 ml
Kveke, storkvein, takrør, andre grasarter, bregner og haremat 300 – 400 ml, 75 – 100 ml
Hestehov, åkerdylle, burot og andre flerårige arter 500 – 600 ml, 150 – 200 ml

Gulmodent bygg min. 7 dager før høsting:
Åkersprøyte
pr. dekar i 5 – 20 l vann
Ryggsprøyte
pr. 10 l vann (40 – 50 l pr. daa.)
Ryggtåkesprøyte
pr. 10 l vann (10 – 15 ml pr. daa.)

Filter: A1/ P3 Roundup Flick tilhører den kjemiske gruppen EPSP-syntasehemmere, HRAC gruppe G.
NAD: 400 ml/ daa.
Lagring: Innelåst i original emballasje innenfor temp.område -15 til + 50 grader
Avst.vann: 2 meter
Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav

Krever plantevernsertifikatJa
SalgsenhetStykk

Dokumenter / Nedlastninger

Produktblad

Tilleggsinformasjon

Kunder må ha gyldig autorisasjonsbevis for å få kjøpt plantevernmidler.

OBS! Beskrivelsen av de ulike plantevernmidler skal kun brukes som en veiledning. Det er alltid etiketten på preparatet som gjelder. Bruker av et preparat er selv ansvarlig for at etiketten blir fulgt.

Spesifikasjon

Roundup Flick er et ikke-selektivt ugrasmiddel som brukes til å bekjempe de fleste grasliknende og bredbladede ett- eller flerårige ugrasarter som kveke, knereverumpe, stivdylle, timotei og andre arter av kulturgras, tunrapp, vassarve, balderbrå, kløver, løvetann, rødtvetann, kveke, storkvein, takrør, andre grasarter, bregner, haremat, hestehov, åkerdylle, marinøkkel og andre flerårige arter samt fremspirt spillkorn og nedvisning an bygg før høsting.

(441 g kaliumsalt av glyfosat, tilsvarende 360 g glyfosat per ltr.)

Behandlingsfrist:
Min. 7 dager før innhøsting, når fuktigheten i bygg-kornet er 30 % eller mindre.

Dose:
Doseringstabell og væskemengde:

Ugrasart Åkersprøyte
pr. daa. i 5-20 l vann

Ryggsprøyte
pr. 10 l vann 25-50 l/daa.

Fremspilt spillkorn, knereverumpe, stivdylle, timotei, tunrapp, vassarve 100 – 150 ml, 30 – 40 ml
Balderbrå, kløver, løvetann, rødtvetann m.fl. 200 – 300 ml, 50 – 75 ml
Kveke, storkvein, takrør, andre grasarter, bregner og haremat 300 – 400 ml, 75 – 100 ml
Hestehov, åkerdylle, burot og andre flerårige arter 500 – 600 ml, 150 – 200 ml

Gulmodent bygg min. 7 dager før høsting:
Åkersprøyte
pr. dekar i 5 – 20 l vann
Ryggsprøyte
pr. 10 l vann (40 – 50 l pr. daa.)
Ryggtåkesprøyte
pr. 10 l vann (10 – 15 ml pr. daa.)

Filter: A1/ P3 Roundup Flick tilhører den kjemiske gruppen EPSP-syntasehemmere, HRAC gruppe G.
NAD: 400 ml/ daa.
Lagring: Innelåst i original emballasje innenfor temp.område -15 til + 50 grader
Avst.vann: 2 meter
Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav

Krever plantevernsertifikatJa
SalgsenhetStykk

Tilleggsinformasjon

Kunder må ha gyldig autorisasjonsbevis for å få kjøpt plantevernmidler.

OBS! Beskrivelsen av de ulike plantevernmidler skal kun brukes som en veiledning. Det er alltid etiketten på preparatet som gjelder. Bruker av et preparat er selv ansvarlig for at etiketten blir fulgt.