SAVAQ SYSTEM FOR OVERVANN OG UNDERVANNING

Varenr: SAVAQ SKAFFEVARE

SAVAQ SYSTEM FOR OVERVANN OG UNDERVANNING

Varenr: SAVAQ SKAFFEVARE

Skaffevare

Patentert system som kombinerer lokal overvannsdisposisjon (LOD) med vanning av store bed og beplatninger.

Produktbeskrivelse

Savaq 160 City er et kapillært vanningssystem som gir en bedre kontroll over rotsonen og er designet for å kunne brukes i lange installasjoner uten at man trenger trykk på vannet. Det patenterte systemet gir en jevn spredning av fukt i jorden. Jorden og vekstene bestemmer deretter spredningshastigheten. Savaq-teknikken er utformet for å lagre maksimalt med vann samtidig som vekstene får det vann om trengs. Vannforbruket er en brøkdel av hva konvensjonelle vanningssystemer bruker.

Savaq 160 City

Sparer 60-90% vann i forhold til konvensjonelle vanningssystem
Brukes til trær, busker, stauder, plener eller for oppsamling av overvann/regnvann
Vanner uten trykk direkte i rotsonene
– Eliminerer vannfordamping
– Reduserer dreneringseffekten
– Øker effektiviteten for gjødselanvending
– Kan med fordel bruke regnvann/overvann
– Minsker skjøtselkostnadene
– Minsker ugressproblem
– Enkel montering
– Kan brukes inntil husvegger
– Kan legges i helling

For håndtering av overvann
– Sammenkoplingsbart med avløpsvann/regnvann
– Tar hånd om regnvann/overvann
– Kan løfte vannet til et høyere nivå uten pumpe
– Løsning for avstenging av avløpsvann vinterstid (unngår for eksempel salt etter strøing)

Vannfellen tar vann fra nedløpsrøret og leder det inn i Savaq-systemet. Mulighet for å stenge fellen om vinteren, slik at vannet ikke går ned i systemet og fryser.
Overløpsbrønnen kan også stenges slik at overvann ikke går inn i systemet om vinteren, men ledes direkte til avløpssystemet.

Kapillærkraft:
Jordens egen kapillærkraft gir et optimalt vekstmiljø ved å absorbere og fordele fukt etter jordens egen fuktighetkapasitet. Kapillærkraften gjør at jorden beholder den mengde fukt som er mulig uten at vann dreneres bort. Når vekstene krever mer fuktighet øker den kapillære løftehastigheten, og minsker igjen når jorden er gjennomfuktet.

Funksjon:
Vannet transporteres med et absorberende og løftende spesialvev, separat for hver seksjon. Vannet holdes i hver seksjon av en mellomvegg som reduserer vannflyten. Derfor kan Savaq også brukes i helling. Skulle det oppstå en skade på en seksjon (f eks ved graving), å påvirkes ikke resten av sytemet og er fortsatt funksjonelt.

Savaq-systemet skapet et kunstig grunnvann-nivå ved rotsonene og vanner uten trykk over lang tid.

Produktfakta:

– Rørlengde 2,12 meter (per lengde)
– Systemlengde Ingen begrensning
– Vekt på rør 0,88 kg / meter
– Materiale Polypropylen (PP) samt PEHD
– Belastning Kan kjøres over med tunge kjøretøy 1000 kn/cm2 (selve produktet) / 3000 kn/cm2 (nedgravd)
– Vannreservoar 15,1 liter per løpemeter
– Påfylling Max 25 liter per løpemeter
– Legging Helt vannrett eller hellende
– Dybde ved legging 30-80 cm (avhengig av vekst)
– Bredde mellom rør Tilpasses etter hvilke vekster
– Tilkoplinger Sammenkoplingsbart med jordrør Ø 75 og Ø 110 mm
– Tilbehør Påfyllingsrør, lufterør, nivåmåler
– Tilvalg Overløpsbrønn, vannfelle

Bruksområde selvvanningSavaq vannsystem

Dokumenter / Nedlastninger

DWG-filer Brosjyre (svensk)

Referanser

Spesifikasjon

Savaq 160 City er et kapillært vanningssystem som gir en bedre kontroll over rotsonen og er designet for å kunne brukes i lange installasjoner uten at man trenger trykk på vannet. Det patenterte systemet gir en jevn spredning av fukt i jorden. Jorden og vekstene bestemmer deretter spredningshastigheten. Savaq-teknikken er utformet for å lagre maksimalt med vann samtidig som vekstene får det vann om trengs. Vannforbruket er en brøkdel av hva konvensjonelle vanningssystemer bruker.

Savaq 160 City

Sparer 60-90% vann i forhold til konvensjonelle vanningssystem
Brukes til trær, busker, stauder, plener eller for oppsamling av overvann/regnvann
Vanner uten trykk direkte i rotsonene
– Eliminerer vannfordamping
– Reduserer dreneringseffekten
– Øker effektiviteten for gjødselanvending
– Kan med fordel bruke regnvann/overvann
– Minsker skjøtselkostnadene
– Minsker ugressproblem
– Enkel montering
– Kan brukes inntil husvegger
– Kan legges i helling

For håndtering av overvann
– Sammenkoplingsbart med avløpsvann/regnvann
– Tar hånd om regnvann/overvann
– Kan løfte vannet til et høyere nivå uten pumpe
– Løsning for avstenging av avløpsvann vinterstid (unngår for eksempel salt etter strøing)

Vannfellen tar vann fra nedløpsrøret og leder det inn i Savaq-systemet. Mulighet for å stenge fellen om vinteren, slik at vannet ikke går ned i systemet og fryser.
Overløpsbrønnen kan også stenges slik at overvann ikke går inn i systemet om vinteren, men ledes direkte til avløpssystemet.

Kapillærkraft:
Jordens egen kapillærkraft gir et optimalt vekstmiljø ved å absorbere og fordele fukt etter jordens egen fuktighetkapasitet. Kapillærkraften gjør at jorden beholder den mengde fukt som er mulig uten at vann dreneres bort. Når vekstene krever mer fuktighet øker den kapillære løftehastigheten, og minsker igjen når jorden er gjennomfuktet.

Funksjon:
Vannet transporteres med et absorberende og løftende spesialvev, separat for hver seksjon. Vannet holdes i hver seksjon av en mellomvegg som reduserer vannflyten. Derfor kan Savaq også brukes i helling. Skulle det oppstå en skade på en seksjon (f eks ved graving), å påvirkes ikke resten av sytemet og er fortsatt funksjonelt.

Savaq-systemet skapet et kunstig grunnvann-nivå ved rotsonene og vanner uten trykk over lang tid.

Produktfakta:

– Rørlengde 2,12 meter (per lengde)
– Systemlengde Ingen begrensning
– Vekt på rør 0,88 kg / meter
– Materiale Polypropylen (PP) samt PEHD
– Belastning Kan kjøres over med tunge kjøretøy 1000 kn/cm2 (selve produktet) / 3000 kn/cm2 (nedgravd)
– Vannreservoar 15,1 liter per løpemeter
– Påfylling Max 25 liter per løpemeter
– Legging Helt vannrett eller hellende
– Dybde ved legging 30-80 cm (avhengig av vekst)
– Bredde mellom rør Tilpasses etter hvilke vekster
– Tilkoplinger Sammenkoplingsbart med jordrør Ø 75 og Ø 110 mm
– Tilbehør Påfyllingsrør, lufterør, nivåmåler
– Tilvalg Overløpsbrønn, vannfelle

Bruksområde selvvanningSavaq vannsystem

Spesifikasjoner