SIGNUM 2,5 KG (krt 4)

Varenr: 723114

SIGNUM 2,5 KG (krt 4)

Varenr: 723114

Pris: 2.971 kr

Mot soppsykdommer i en rekke frukt- og grønnsaksvekster på friland

Nullstill
Enhet Pris Lagerstatus Antall
Stykk
2.971,49 kr
Forventet leveringsdato 31.03
Stykk
Forventet leveringsdato 31.03

Produktbeskrivelse

Mot soppsykdommer i kirsebær, plomme, jordbær, bringebær, solbær, bjørnebær, rips, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, gulrot, persille, pastinak, kålrot, nepe, kepaløk, sjalottløk, vårløk, salat, ruccola, erter og bønner. Preparatet er kun godkjent på friland.

Signum er spesielt virksomt overfor sykdommer forårsaket av ulike arter innenfor soppslektene Alternaria, Sclerotinia, Botrytis og Monilinia. De to aktivstoffene har forskjellig virkningsmekanisme og på den måten en forsikring mot utvikling av resistens. Strobiluriner og strobilurinholdige produkter kan bare brukes to ganger pr. hold eller sesong. Signum er et bredspektret og systemisk fungicid med god virkning overfor en lang rekke sykdommer i frukt, bær og grønnsaker. Signum bør primært brukes forebyggende. Det gir best virkning og er dessuten den sikreste behandlingsmåten for ikke å utvikle resistens.

I hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, kåltot og nepe brukes Signum for bekjempelse av skulpesopp, korsblomstgråflekk, korsblomstringflekk, korsblomsthvitrust, korsblomstmeldugg og en viss virkning mot storknolla råtesopp og gråskimmel. Signum har best virkning som forebyggende behandling eller så tidlig etter begynnende angrep som mulig. Behandling gjentas med 2-3 ukers intervall avhengig av sykdomsgrad.

I gulrot, persille (blad/krus og rot-) og pastinak for bekjempelse av gulrotbladflekk (Alternaria og Cercospora), persillebladflekk, meldugg og en viss virkning mot storknolla råtesopp, gråskimmel, klosopp og gulrothvitflekk. Behandlingen startes ved begynnende angrep i feltet og følges opp etter 2 uker, – alt etter behov. Mot lagringssjukdommer er første behandlingstid i juli/august.

I erter og bønner for bekjempelse av gråskimmel, storknollet råtesopp, ertemel- dugg og en viss virkning mot ertebladskimmel. Ved fare for angrep sprøytes første gang ved begynnende blomstring, eller ved første sykdomstegn. Ved behov gjentas behandlingen 7-14 dager seinere.

I salat og ruccola for bekjempelse av gråskimmel, storknollet råtesopp og en viss virkning mot svartskurv. Signum kan brukes i 2 forebyggende behandlinger med 7-14 dagers intervall eller inngå i behandlingsprogram med produkter med annen virkningsmekanisme.

I vårløk for bekjempelse av løkgråskimmel, purregråskimmel, løkbladgråskimmel, løkbladflekk, purpurflekk og en viss virkning mot rust, papirflekk og løkbladskimmel. De 2 behandlingene kan gjøres med 10-14 dagers intervall, eller inngå i et behandlingsprogram med preparater som har annen virkningsmekanisme.

I kepa- og sjalottløk mot løkbladgråskimmel, gråskimmel og løkbladflekk ved begynnende angrep. Behandlingen kan utføres med 5-10 dagers intervall. Maks 2 behandlinger pr. sesong.

I steinfrukt (kirsebær og plomme) for bekjempelse av grå og gul monilia, bitterråte og heggeflekk. Behandling etter blomstring i utvokst slank spindelplanting. I steinfrukt passer Signum best med 2 behandlinger i blomstringsperioden, fra begynnende blomstring og med gjentatt behandling etter 5-10 dager.

I jordbær på friland for bekjempelse av gråskimmel, jordbærøyeflekk og meldugg. Signum vil også ha virkning mot jordbærsvartflekk og lærråte. Preparatet benyttes forebyggende med første behandling ved begynnende blomstring. En etterfølgende behandling kan skje 10-14 dager etter. Signum bør ikke brukes mer enn 1 gang pr. sesong.

I bringebær, solbær, bjørnebær og rips for bekjempelse av gråskimmel, mjøldogg, filtrust og skivesopp og for bevaring av bladmateriale etter høsting. Bruk Signum fra begynnende blomstring og inntil 7 dager før høsting. Kan brukes til 2 behandlinger før høsting og 1 behandling etter, men ikke mer en to ganger totalt pr. sesong.

Blandbarhet: Signum kan blandes med soppmidlene Delan WG og Scala samt Fastac 50 og andre skadedyrmidler ved sammenfallende behandlingstid.

Behandlingsfrist:
Jordbær: 3 dager.
Bringebær, kirsebær, bærbusker, kepaløk, sjalottløk, salat, ruccola, kålrot og nepe: 7 dager.
Plomme, blomkål, brokkoli, hodekål, vårløk, gulrot, rotpersille, pastinakk, kruspersille, bladpersille og ert: 14 dager.
Rosenkål og bønne: 21 dager.

Dose:
I korsblomstra grønnsakvekster brukes 100 g pr. daa. i 30 liter vann. I meget tette kulturer kan det være en fordel å sette vannmengden vesentlig opp, – inntil 100 l pr. daa. Det gir en større sikkerhet for god dekning.
I skjermplantene er doseringen 100 g pr. daa i 20-40 l vann
I erter og bønner brukes 100 g pr. daa. i 20-40 l vann
I salat og ruccola brukes 100 g pr. daa. i 30-50 l vann
I løk (vårløk, kepa- og sjalottløk) brukes 100 g pr. daa i 30-50 l vann
I steinfrukt er normalkonsentrasjonen 100 g pr. 100 l vann. Normal væskemengde er 150 l pr. daa. som tilsvarende 75 liter pr. 100 m trerekke (etter blomstring i utvokst slank spindelplanting).
I jordbær på friland er normalkonsentrasjonen 100 g pr. 100 l vann. Normal væskemengde er 100 liter til 1000 m enkeltrad. Væskemengden vil avhenge av bladmassen.
I bringebær, solbær, bjørnebær og rips brukes før høsting 150 g pr. daa. i 100 l vann og 100 g pr 100 liter etter høsting (tilsvarer væskemengde på 60 l pr. 100 m enkeltrad.) Væskemengde tilpasses etter bladmasse og skal sikre en god dekning av blader, grønsaker, bær og frukter under utvikling. Største væskemengde ved stor bladmasse/plantemasse.

Mengde (liter/kilo)2.5
Anvendelsesområde plantevernMot soppsykdommer
Krever plantevernsertifikatJa
For friland eller veksthusbrukFor frilandsbruk
SalgsenhetStykk, Kartong
Leverandørs varenummer410268
Antall per salgsenhet1
Antall salgsenheter i ytteremballasje4
Vekt ytteremballasje2.7kg
Lengde ytteremballasje1.9cm
Bredde ytteremballasje1.3cm
Høyde ytteremballasje3.2cm

Dokumenter / Nedlastninger

Sikkerhetsdatablad Etikett

Tilleggsinformasjon

Kunder må ha gyldig autorisasjonsbevis for å få kjøpt plantevernmidler.

OBS! Beskrivelsen av de ulike plantevernmidler skal kun brukes som en veiledning. Det er alltid etiketten på preparatet som gjelder. Bruker av et preparat er selv ansvarlig for at etiketten blir fulgt.

Spesifikasjon

Mot soppsykdommer i kirsebær, plomme, jordbær, bringebær, solbær, bjørnebær, rips, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, gulrot, persille, pastinak, kålrot, nepe, kepaløk, sjalottløk, vårløk, salat, ruccola, erter og bønner. Preparatet er kun godkjent på friland.

Signum er spesielt virksomt overfor sykdommer forårsaket av ulike arter innenfor soppslektene Alternaria, Sclerotinia, Botrytis og Monilinia. De to aktivstoffene har forskjellig virkningsmekanisme og på den måten en forsikring mot utvikling av resistens. Strobiluriner og strobilurinholdige produkter kan bare brukes to ganger pr. hold eller sesong. Signum er et bredspektret og systemisk fungicid med god virkning overfor en lang rekke sykdommer i frukt, bær og grønnsaker. Signum bør primært brukes forebyggende. Det gir best virkning og er dessuten den sikreste behandlingsmåten for ikke å utvikle resistens.

I hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, kåltot og nepe brukes Signum for bekjempelse av skulpesopp, korsblomstgråflekk, korsblomstringflekk, korsblomsthvitrust, korsblomstmeldugg og en viss virkning mot storknolla råtesopp og gråskimmel. Signum har best virkning som forebyggende behandling eller så tidlig etter begynnende angrep som mulig. Behandling gjentas med 2-3 ukers intervall avhengig av sykdomsgrad.

I gulrot, persille (blad/krus og rot-) og pastinak for bekjempelse av gulrotbladflekk (Alternaria og Cercospora), persillebladflekk, meldugg og en viss virkning mot storknolla råtesopp, gråskimmel, klosopp og gulrothvitflekk. Behandlingen startes ved begynnende angrep i feltet og følges opp etter 2 uker, – alt etter behov. Mot lagringssjukdommer er første behandlingstid i juli/august.

I erter og bønner for bekjempelse av gråskimmel, storknollet råtesopp, ertemel- dugg og en viss virkning mot ertebladskimmel. Ved fare for angrep sprøytes første gang ved begynnende blomstring, eller ved første sykdomstegn. Ved behov gjentas behandlingen 7-14 dager seinere.

I salat og ruccola for bekjempelse av gråskimmel, storknollet råtesopp og en viss virkning mot svartskurv. Signum kan brukes i 2 forebyggende behandlinger med 7-14 dagers intervall eller inngå i behandlingsprogram med produkter med annen virkningsmekanisme.

I vårløk for bekjempelse av løkgråskimmel, purregråskimmel, løkbladgråskimmel, løkbladflekk, purpurflekk og en viss virkning mot rust, papirflekk og løkbladskimmel. De 2 behandlingene kan gjøres med 10-14 dagers intervall, eller inngå i et behandlingsprogram med preparater som har annen virkningsmekanisme.

I kepa- og sjalottløk mot løkbladgråskimmel, gråskimmel og løkbladflekk ved begynnende angrep. Behandlingen kan utføres med 5-10 dagers intervall. Maks 2 behandlinger pr. sesong.

I steinfrukt (kirsebær og plomme) for bekjempelse av grå og gul monilia, bitterråte og heggeflekk. Behandling etter blomstring i utvokst slank spindelplanting. I steinfrukt passer Signum best med 2 behandlinger i blomstringsperioden, fra begynnende blomstring og med gjentatt behandling etter 5-10 dager.

I jordbær på friland for bekjempelse av gråskimmel, jordbærøyeflekk og meldugg. Signum vil også ha virkning mot jordbærsvartflekk og lærråte. Preparatet benyttes forebyggende med første behandling ved begynnende blomstring. En etterfølgende behandling kan skje 10-14 dager etter. Signum bør ikke brukes mer enn 1 gang pr. sesong.

I bringebær, solbær, bjørnebær og rips for bekjempelse av gråskimmel, mjøldogg, filtrust og skivesopp og for bevaring av bladmateriale etter høsting. Bruk Signum fra begynnende blomstring og inntil 7 dager før høsting. Kan brukes til 2 behandlinger før høsting og 1 behandling etter, men ikke mer en to ganger totalt pr. sesong.

Blandbarhet: Signum kan blandes med soppmidlene Delan WG og Scala samt Fastac 50 og andre skadedyrmidler ved sammenfallende behandlingstid.

Behandlingsfrist:
Jordbær: 3 dager.
Bringebær, kirsebær, bærbusker, kepaløk, sjalottløk, salat, ruccola, kålrot og nepe: 7 dager.
Plomme, blomkål, brokkoli, hodekål, vårløk, gulrot, rotpersille, pastinakk, kruspersille, bladpersille og ert: 14 dager.
Rosenkål og bønne: 21 dager.

Dose:
I korsblomstra grønnsakvekster brukes 100 g pr. daa. i 30 liter vann. I meget tette kulturer kan det være en fordel å sette vannmengden vesentlig opp, – inntil 100 l pr. daa. Det gir en større sikkerhet for god dekning.
I skjermplantene er doseringen 100 g pr. daa i 20-40 l vann
I erter og bønner brukes 100 g pr. daa. i 20-40 l vann
I salat og ruccola brukes 100 g pr. daa. i 30-50 l vann
I løk (vårløk, kepa- og sjalottløk) brukes 100 g pr. daa i 30-50 l vann
I steinfrukt er normalkonsentrasjonen 100 g pr. 100 l vann. Normal væskemengde er 150 l pr. daa. som tilsvarende 75 liter pr. 100 m trerekke (etter blomstring i utvokst slank spindelplanting).
I jordbær på friland er normalkonsentrasjonen 100 g pr. 100 l vann. Normal væskemengde er 100 liter til 1000 m enkeltrad. Væskemengden vil avhenge av bladmassen.
I bringebær, solbær, bjørnebær og rips brukes før høsting 150 g pr. daa. i 100 l vann og 100 g pr 100 liter etter høsting (tilsvarer væskemengde på 60 l pr. 100 m enkeltrad.) Væskemengde tilpasses etter bladmasse og skal sikre en god dekning av blader, grønsaker, bær og frukter under utvikling. Største væskemengde ved stor bladmasse/plantemasse.

Mengde (liter/kilo)2.5
Anvendelsesområde plantevernMot soppsykdommer
Krever plantevernsertifikatJa
For friland eller veksthusbrukFor frilandsbruk
SalgsenhetStykk, Kartong
Leverandørs varenummer410268
Antall per salgsenhet1
Antall salgsenheter i ytteremballasje4
Vekt ytteremballasje2.7kg
Lengde ytteremballasje1.9cm
Bredde ytteremballasje1.3cm
Høyde ytteremballasje3.2cm

Spesifikasjoner

Tilleggsinformasjon

Kunder må ha gyldig autorisasjonsbevis for å få kjøpt plantevernmidler.

OBS! Beskrivelsen av de ulike plantevernmidler skal kun brukes som en veiledning. Det er alltid etiketten på preparatet som gjelder. Bruker av et preparat er selv ansvarlig for at etiketten blir fulgt.