SPRAY MOT MAUR 400 ML LOXIRAN (12)

Varenr: 642918

SPRAY MOT MAUR 400 ML LOXIRAN (12)

Varenr: 642918

Virkningen skyldes kombinasjonen av planteoljer med pyretrin fra krysantemumblomsten

Enhet Pris Lagerstatus Antall
Stykk Kun for kunder På lager
Stykk
På lager

Varen er tilgjengelig for kjøp kun for registrerte kunder.
Har du et kundeforhold kan du logge deg inn eller registrere deg her.

Produktbeskrivelse

Inneholder ikke pyretroid eller andre syntetiske virkestoffer.
Sprøytes grundig der mauren ferdes (inne).
Smutthull og innganger bør sprøytes ekstra godt.

Tilgjengelig som sprayboks og pumpespray.
Aktiv substans: 2,5 g/l pyretrin (chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt)

Skadedyr/brukMot maur
SalgsenhetStykk, Pakning
Leverandørs varenummer225514
Selges i multipler av12

Dokumenter / Nedlastninger

Sikkerhetsdatablad

Relaterte produkter

Du liker kanskje også…

Tilleggsinformasjon

Advarsel:
H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102: Oppbevares utilgjengelig for barn. P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P251: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P273 Unngå utslipp til miljøet.
P410 + P412: Beskyttes mot sollys.
Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C/122°F. P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Spesifikasjon

Inneholder ikke pyretroid eller andre syntetiske virkestoffer.
Sprøytes grundig der mauren ferdes (inne).
Smutthull og innganger bør sprøytes ekstra godt.

Tilgjengelig som sprayboks og pumpespray.
Aktiv substans: 2,5 g/l pyretrin (chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt)

Skadedyr/brukMot maur
SalgsenhetStykk, Pakning
Leverandørs varenummer225514
Selges i multipler av12

Tilleggsinformasjon

Advarsel:
H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102: Oppbevares utilgjengelig for barn. P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P251: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P273 Unngå utslipp til miljøet.
P410 + P412: Beskyttes mot sollys.
Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C/122°F. P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsmottak.