Vårt sortiment av økologiske frø er basert på sorter som vi kjenner og vet fungerer under norske forhold. Utvalget av økologiske sorter er etter hvert blitt godt innen mange kulturer, spesielt salater. Vi har vektlagt at alle som dyrker økologisk skal ha de samme gode utgangspungt med hybridsorter og dyrkningsstabile sorter, som de som dyrker konvensjonelt.

Vi kan også skaffe ubeiset frø av svært mange kulturer og sorter. Se under kulturbeskrivelse under grønnsaker i katalogen. Mye nytt er på vei inn her. Spør oss!

 

 

Klikk denne linken for bilder av sortene.

 

Kontaktperson LOG:

Gunnar Wærsted

Dir.: 916 04 001

gunnar@log.no

 

Informasjon om økologisk dyrkning finnes på disse nettstedene:

Økologisk Landbruk

Økofrø