Allium

Bie- og sommerfuglvennlig.

Stor variasjon i blomsterstørrelse og høyde fra 25cm og opp til 125 cm. Imponerende blomster på de største.
Trives best i full sol og er meget blomsterrike. Bør plantes i grupper for å
få den beste opplevelsen og gjerne inni mellom eksisterende beplantning, da
bladene kan bli veldig gule og stygge lenge før blomstringen er over.

12 produkter