Biologisk plantevern

Biologisk og integrert plantevern ved bruk av nyttedyr og limfeller. Vi har mange arter av nyttedyr som fungerer som en naturlig fiende på skadedyr.

Biologisk og integrert plantevern ved bruk av nyttedyr og limfeller. Vi har mange arter av nyttedyr som fungerer som en naturlig fiende på skadedyr.

10 kategorier