Duk- og dekkemateriell

123342
LOG har et stort sortiment av duk og dekkemateriell til grønnsaksproduksjon. Vi har alt fra folie, fiberduk, insektnett, jorddekkeduk, barkduk, kokosmatter, kapillærmatter, solfangerfilm, klimanett til og med viltgjerde for profesjonelle...

LOG har et stort sortiment av duk og dekkemateriell til grønnsaksproduksjon. Vi har alt fra folie, fiberduk, insektnett, jorddekkeduk, barkduk, kokosmatter, kapillærmatter, solfangerfilm, klimanett til og med viltgjerde for profesjonelle dyrkere.

Les mer

19 kategorier