Solfangerfilm

Solfangerfilm er en klar plastfolie, UV bestandig for ca. 3 måneds bruk. Solfangerfilm bidrar til et vekstfremmende mikro-klima som i et veksthus. Folien fremskynder tidspunktet for høsting av temperaturfølsomme frukt- og grønnsakskulturer på friland og bidrar til økt avling.

Mest vanlige tykkelse på Østlandet er 20µ, på Vestlandet brukes mest tykkelse 27µ og noe 32 µ, på grunn av mye vind.

9 produkter