Dyrkingssystemer

123342
I denne kategorien finner du produkter sortert etter dyrkingsmetode. Systembrett og potter fylles med jord, torv, perlite og/eller vermiculite. Videre har vi utstyr til microgreens, eller mikrogrønt som det heter...

I denne kategorien finner du produkter sortert etter dyrkingsmetode. Systembrett og potter fylles med jord, torv, perlite og/eller vermiculite. Videre har vi utstyr til microgreens, eller mikrogrønt som det heter på godt norsk. Mikrogrønt er dyrking av unge kulturer på f.eks. filtmatter.
I denne kategorien finner du også pellets, briketter og torvpotter fra Jiffy. Dyrking i pluggbrett muliggjør vekststyring, sikrer jevne planter, god rotdannelse og rask etablering.

I kategorien substratdyrking ligger bakker og trau for dyrking i substrat som for eksempel kokosfiber eller steinull. Se også egen kategori med substrat av kokos, torv mm under kategori for jord og substrater

Les mer

5 kategorier