Pluggbrett

Pluggbrett gir effektiv og trygg produksjon av småplanter til både grønnsaks- og blomsterkulturer. Dyrking i plugg muliggjør presis vekststyring, med jevne planter med god rotdannelse og rask reetablering. Både vekstmedium, plass og tid spares.

13 produkter