Kjemisk plantevern

123342
Kunder må ha gyldig autorisasjonsbevis for å få kjøpt plantevernmidler.   OBS! Beskrivelsen av de ulike plantevernmidler skal kun brukes som en veiledning. Det er alltid etiketten på preparatet som...

Kunder må ha gyldig autorisasjonsbevis for å få kjøpt plantevernmidler.
 
OBS! Beskrivelsen av de ulike plantevernmidler skal kun brukes som en veiledning. Det er alltid etiketten på preparatet som gjelder. Bruker av et preparat er selv ansvarlig for at etiketten blir fulgt.

Les mer

5 kategorier