Midler mot skadedyr

123342
Det er stor forkjell på hvor skadelig de kjemiske planteernmidlene er for nyttedyrene. Noen plantevernmidler er skånsomme mot nyttedyr, andre er sterkt skadelige med lang ettervirkning mot nyttedyr.   Oppdaterte...

Det er stor forkjell på hvor skadelig de kjemiske planteernmidlene er for nyttedyrene. Noen plantevernmidler er skånsomme mot nyttedyr, andre er sterkt skadelige med lang ettervirkning mot nyttedyr.
 
Oppdaterte opplysninger om dette finner du på hjemmesiden til Koppert.
 
Finn alle sikkerhetsdatablad her.

Les mer

10 produkter