Chili-pepper

Capsicum frutescens. Chili tilhører søtvierfamilen. Alle er først grønne og modner til rød, oransje eller gul. Fruktene inneholder alkaloidet capsaicin som gir den sterke smaken, målt i Scoville heat units (SHU).

15 produkter