Persillerot

Petroselinum crispum var tuberosum. Persillerot leveres som soppbeisede eller ubeisede forspirte (forsp./fors.) presisjonsfrø (pres.), piller eller normalfrø. I forspirte frø er frøets spireprosess igangsatt, men midlertidig stoppet. Dette vil føre til en raskere oppspiring i felt.

8 produkter