Grønngjødsel/jordforbedring

Grønngjødsling er kort fortalt å bruke plantemasse som gjødsel. Dette tilfører også organisk materiale og gir forbedret jordstruktur.

Belgvekster i form av kløver bidrar i tillegg til redusert nitrogenbehov fordi den samspiller med nitrogenfikserende bakterier i rotsonen. Les mer om fordelene med grønngjødsling/a> her.

9 produkter