Brokkoli

123342
Brokkoli (Brassica oleracea) er en viktig kultur for norske produsenter. Beregn ca 3500-4 000 planter pr. dekar. Brokkolikulturen følger stort sett opplegget for blomkål, men bør gjødsles noe mindre. Husk...

Brokkoli (Brassica oleracea) er en viktig kultur for norske produsenter.

Beregn ca 3500-4 000 planter pr. dekar. Brokkolikulturen følger stort sett
opplegget for blomkål, men bør gjødsles noe mindre. Husk borholdig gjødsel.
Bør ikke plantes senere enn rundt 10 juli. Planteavstand 30–35 cm. Nedkjøles straks etter høsting.

Les mer

18 produkter