Hvitløk

Vi er leverandør av settehvitløk. Vi anbefaler å sette hvitløk om høsten, for best resultat om våren /sommeren etter. Disse sortene overvintrer fint i Norge.

LOG leverer hvitløk for setting kun i September hvert år.

8 produkter