Isberg

123342
Alle sorter Isberg leveres som pilleterte frø.   Info om Bremia (salatbladskimmel) Salatbladskimmel forårsakes av soppen Bremia lactucae. Den angriper bladverket og fører til lysgrønne flekker som etter hvert blir...

Alle sorter Isberg leveres som pilleterte frø.
 
Info om Bremia (salatbladskimmel)
Salatbladskimmel forårsakes av soppen Bremia lactucae.
Den angriper bladverket og fører til lysgrønne flekker som etter hvert blir gule og brunaktige. Soppen produserer
sporer som spres med vann og vind og smitter nye blad. Vekstskifte og fjerning av planterester er viktig for å hindre
smitte.
Bruk av resistente sorter er viktig i bekjempelsen. I områder der Bremia-soppen er påvist bør en gå over til å bruke
sorter som inneholder mest mulig resistents mot Bremia. Det er spesielt sensommer og høst at Bremia er et problem og for å ha full Bremia-resistens, må sortene nå ha BL 29-40.
 
Forklaring forkortelser:
Nr0 = Salatbladlusresistens (Nasanovia)
Pb = Salatrotlusresistens
BL = Resistens mot Bremia (sopp)

Les mer

10 produkter