Bladpersille

123342

Petroselimun crispum var. Neapolitanum. Bladpersille er en toårig urt som tilhører skjermplantefamilien. Den dyrkes oftest som en ettårig kultur. Bladene er flate, blanke dobbeltfinnete og dypt snittede.

7 produkter