Kokodisk

Kokodisk brukes rundt nyetablerte planting av både busker og trær. Kokodisk stopper ugressvekst på barrjord på en effektiv måte. Disse er laget av kokofiber, sisalfiber og jutefiber og dermed biologisk nedbrytbart.

2 produkter