Terrateck

Terrateck utvikler utstyr og verktøy som dekker alle behovene til små- og mellomstor produksjon. Kjernevirksomheten er mekanisk luking, men tilbyr også et bredt utvalg av utstyr for jordbearbeiding alt fra radrensing til høsting.

 

Sortiment er primært beregnet på profesjonelle gartnere som ønsker å kjøpe robust og holdbart utstyr.

 

Terrateck har godt utstyr for radrensing, legging av duk og film, hulltaking, løksetting, såing, planting av ungplanter, vanning, høsting av babyleaf og diverse annet utstyr.

Terrateck utvikler utstyr og verktøy som dekker alle behovene til små- og mellomstor produksjon. Kjernevirksomheten er mekanisk luking, men tilbyr også et bredt utvalg av utstyr for jordbearbeiding alt fra radrensing til høsting.

 

Sortiment er primært beregnet på profesjonelle gartnere som ønsker å kjøpe robust og holdbart utstyr.

 

Terrateck har godt utstyr for radrensing, legging av duk og film, hulltaking, løksetting, såing, planting av ungplanter, vanning, høsting av babyleaf og diverse annet utstyr.

9 kategorier