Høsteutstyr tilpasset markedshage

123342
Her finner du vårt høsteutstyr. Terrateck har maskiner og utstyr som kan hjelpe deg å effektivisere høstingen generelt; alt fra høstekurver og høsteposer til elektriske høstemaskiner.   Her finner du...

Her finner du vårt høsteutstyr. Terrateck har maskiner og utstyr som kan hjelpe deg å effektivisere høstingen generelt; alt fra høstekurver og høsteposer til elektriske høstemaskiner.
 
Her finner du en praktisk håndholdt babyleaf høstemaskin (quick-cut harvester) som hjelper å høste ekstremt effektivt, for litt større produksjon er det mulig å skaffe en elektrisk høstesmaskin.
 
Begge drives av en standard batteridrevet drill.

Les mer

26 produkter