Små- og mellomstor gartnerproduksjon

123342
LOG har eksklusivt agentur på Terrateck i Norge. Terrateck leverer utstyr og redskap av høy kvalitet spesielt rettet mot småskala landbruk, andelsgårder og lignende. Kjernevirksomheten er mekanisk luking, men tilbyr...

LOG har eksklusivt agentur på Terrateck i Norge. Terrateck leverer utstyr og redskap av høy kvalitet spesielt rettet mot småskala landbruk, andelsgårder
og lignende. Kjernevirksomheten er mekanisk luking, men tilbyr også et bredt utvalg av utstyr for jordbearbeiding alt fra radrensing til høsting.

 

Sortiment er primært beregnet på profesjonelle gartnere som ønsker å kjøpe robust og holdbart utstyr.

 

Terrateck har godt utstyr for radrensing, legging av duk og film, hulltaking, løksetting, såing, planting av ungplanter, vanning, høsting av babyleaf og diverse annet utstyr.

Les mer

9 kategorier