Selvvannings- og nedgravingskasser

LOG har et bredt sortiment av selvanningskasser og nedgravingskasser. Disse produktene er egnet for kappilærvanning av blomsterbed, plantekasser eller på gravplasser. Vi har mange forskjelllige størrelser for å kunne tilby en passende løsning for våre plantekasser.
 
href=»https://www.log.no/kunnskapssenter/de-viktigste-grunner-til-at-selvvanning-lonner-seg/»>Du kan lese mer om selvanning og hvordan man bruker selvvanning her.

33 produkter