Belysning

LOG er stolt av å ha et godt samarbeid med den spanske leverandøren Urbidermis som leverer ledbelysning og den østerriske leverandøren Photinus som leverer solcelledreven belysning. Med disse to leverandørene mener vi å ha innovative og heldekkende belysning for uterom på plass for våre kunder.

Tar gjerne kontakt med utemiljo@log.no for mer informasjon.

LOG er stolt av å ha et godt samarbeid med den spanske leverandøren Urbidermis som leverer ledbelysning og den østerriske leverandøren Photinus som leverer solcelledreven belysning. Med disse to leverandørene mener vi å ha innovative og heldekkende belysning for uterom på plass for våre kunder.

Tar gjerne kontakt med utemiljo@log.no for mer informasjon.

2 kategorier