Oslo – Teglverksdammen

Monolit avfallsbeholder.

Monolit avfallsbeholder fra Byarums bruk.

LEVERANSE:                     2017