Åkebergveien

Urban Tregruberista

LOG har levert store tregruberista i cortenstål til Åkerbergveien i Oslo.
Grunnet egen produksjon kan vi bidra med å tilpasse mål og form.

Bytrær kan bli utsatt for skader både fra sykler, biler og feiemaskiner. I sterkt trafikkerte områder kan det derfor være hensiktsmessig å etablere en permanent beskyttelse av et bytre i form av en trerist.

Denne er laget i cortenstål, men de kan leveres i galvanisert eller i en ønsket RAL-farge.

Ønsker du noe liknende eller har du et annet ønske ta kontakt med utemiljø-teamet.