Flisa – lyssetting av gang- og sykkelvei

Virker solcellebelysning i Norge, hvor vi har så lite sol? Ja – det gjør det!

Prosjektet på Flisa er et levende bevis på dette. Her ønsket man i første omgang å lyssette en del av en gang- og sykkelvei som et prøveprosjekt. Innstillingene på de tre lysstolpene med armatur Merkur, ble gjort slik at lyset dimmes ned til 20% når ingen er i området. Når noen går eller sykler gjennom området fra begge sider, dimmes lyset opp til 100% styrke, før det dimmes ned igjen etter 20 sekunder uten bevegelse.

Prosjektet er utført og montert av Flisa Steinindustri.