Gamlehaugen

City vannpost fra Frostline.

Citypost er spesialutviklet i samarbeid med danske kommuner.
Vannposten er velegnet til offentlig bruk

Produktet er utstyrt med en patentert selvtømmende 3-veis ventil, som tømmes for vann når vannposten ikke er i bruk. Vannposten er derfor frostfri, hvis vannrøret som forsyner vannposten er plassert på en frostfri dybde. Denne vannposten er derfor godt egnet til norske forhold.